26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Adım adım!..

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:39
BAZI anlayışların değişmeye başladığını görüyoruz. Sonucunu kestirmek şimdiden elbette mümkün değil. Şimdilik sadece şikayet ettiğimiz dağınık yapı giderek toparlanarak ortak anlayışa yöneliyor. Bu haliyle sektör, bireyselliğin bir şey kazandırmadığını görmü ve gelişmelerin gereğini yapar bir görüntü veriyor. 
Bu toparlanma arzu ettiğimiz, kurumsallığa geçişin müjdesi olmalı. Bir olma öncelik olunca, toparlanırken güzel sonuçlar üreten yaklaşımlar da sergileniyor.
Özel halk otobüs işletmeciliği belli ki ana aktör noktasında emin adımlar atma- ya başladı. Bunu bize dahil olma söylemli ama aceleci ve hatalı hariç söylemlerden anlıyorum.
Birlikte yol almaya karar verdiğimiz oda buna gereken yanıtını bizim de kabulümüzle adımıza sektör adına veriyor.
Sistem konusunda son değerlendirmelerimiz de yerinde. en azından İstanbul toplu taşıma sistem uygulamasında sorun olan noktalar bölgeler daha anlaşılır net ve çözüm odaklı ele alınıyor ortak anlayışla dillendirilmeye başlandı. 
Çalıştayda bizim özel konumumuz ve bölgesel taşıma konusu da içinde. Bu konuda ortak bir davranış ve değerlendirme talebimiz makul cevaplanarak gündeme alındı. Bu da güzel bir gelişme bir olmanın güzel sonuçlarından biri.
Cuma toplantısı verimli oldu. Elbette, akşamdan sabahı hemen her şey güllük gülistanlık olmaz. Olamaz, bu bir süreç imkan bakıştaki fiili birlik gibi şartlara ta- bi. Ancak, önemli ve en güzeli bu iradenin ortak anlayışla ikrarı ele alınarak değerlendirilmek istennmesi. 
İyi şeyler olacak sanmakla yetinerek ihtiyatı elden bırakmasam da yarınımız için birlikte soluk almamız gerektiği hepimiz tarafından anlaşılıp kabul edilen gelişme oldu. meselelerimiz birlikte çözme çağrıları artık çözme amaçlı görüşmelere dönüşerek çözümün yolu ete kemiğe bürünmüş olarak ortaya çıkmaya başladı.
İstanbul ne zaman ortak akılla yol aldı dayanışmayı öne çıkardı. Her zaman o haliyle öncü rol model alınan işletmeci oldu.
Birlikte adım adım yol alışımız gelecekte sorunsuz çalışmamız için doğru seçim. Yeni sonuçlar doğurur kanaati taşıyorum. Birlikteliğimiz hayırlı olsun...