15 EYLÜL 2019 PAZAR

Boşluklara doğru ilerleyelim...

24 Mayıs 2019 Cuma 22:48
onur@kenticitoplutasima.com.tr
GELİŞEN teknoloji hızlı bir şekilde bir yandan sürücüsüz araçlara doğru yol alırken bir taraftan da araç konforunu yük- seltme, çevre bilincinin yaygınlaşmasıyla da küresel ısınmayla mücadele arayışlarını sürdürmektedir.
Ekonomisi istikrarlı ülkelerde kent yönetimleri düzenli bir toplu taşıma hizmeti sunarken, gelişmekte olan birçok kentte bu standart sağlanamamaktadır.
Kolombiya’nın Bogota Kenti’nde 2000 yılında hizmete giren TransMilenio otobüs sistemi ile 11 hatlık, 112 km.’ye ulaşan bir şebekede günlük 2.2 Milyon yolcu taşındığı belirtiliyor.
İşin ilginç yanı, bu şebekede çalışan otobüsler mazotla çalışmakla beraber çevreye daha fazla zarar veren taşıtlarla yapılan yolculukları engelleyerek karbon salı- nımlarının azalmasına katkı sağlıyor.
İklimle ilgili uluslararası kuruluş raporlarına göre; 2030 yılına kadar 1.5 dere- ce hedefinin tutturulabilmesi için ulaşımdan kaynaklanan gaz salınımlarının küresel çapta en az %30 azaltılması gerekiyor.   
Şair Didem Gülçin Erdem, yayımladı- ğı üçüncü şiir kitabına “Boşluklara Doğ- ru ilerleyelim” adını koydu.
Toplu taşıma araçlarında sıkça seslendirilen bu tanımlama ait olduğu bağlamdan koparılarak şiir ortamına dahil edilmiş görünüyor.
Yapılan yorumlara göre; içimizin boşluklarını, benden ötekine uzanan boşlukları daraltmak düşüncesini içeriyor. Gerçekte; “Boşluklara Doğru İlerleyelim” işittiğimizden fazlası anlamlara yol açıyor.
Toplu taşımayı teşvik amacıyla kullanılan bir sloganın bir şiir kitabına isim olması sektör açısından kıvanç duyulacak bir gelişme ve de bu açıdan bunu okurlarımızla paylaşmak istedim.
Umuyorum, gelecek günlerde otobüs, ulaşım, toplu taşıma hayatın diğer alanlarına da girerek olumlu kamuoyu yaratılmasına katkı sağlar.
Çünkü, ilerleyen günlerde kamuoyunun desteğine bu sektör fazlasıyla muhtaç kalacak gibi gözükmekte.
Sorunlara çözüm üretmek bize ait olsa da üretmemek de yine bizden kaynaklı olacağı için iyice düşünmek lazım.