21 MAYIS 2019 SALI

Seçime doğru...

8 Mart 2019 Cuma 17:42
onur@kenticitoplutasima.com.tr
GAZETE elimize ulaştığında yerel yönetim seçimlerine 20 günlük süre kal mış olacağından hareket artmış olacak... 
Belediye bölgelerinde adaylar son çabalarını gösterecek ve seçimlerin sonuçlanmasıyla beraber yeni bir dönemin başlangıcı yaşanacak. 
1969 yılından itibaren yerel seçimleri izlerim. 1977’den itibaren oy kullanma hak kına sahip birisiyim. 
Her yeni dönem beraberinde yeni konular, yeni sorunlar, yeni çözümler, yeni arayışlar getirecek potansiyele sahiptir. 
Buna karşılık sektörler nasıl bir yapılanma içerisinde olacak, hak ve hukukun korunması yolunda hangi stratejileri izleyecekler. Kentiçi ulaşım aktörleri arasında bu yönde gelişme sağlayan sektör var mı? 
Varsa ne tür hazırlıklar içindedir? 
Lütfen, bilenler bilmeyenlere anlatsın. 
Bizim sektörde oldukça önemli sorunlar var. Sektörün en önemli sorunlarının başında da sürdürülebilir bir işletmecilik yapılıp, yapılamayacağı gelmektedir. 
Özel sektör yaklaşımıyla bu kazanca dayanmaktadır. Kamu yönünden ise oluşan şartlar budur, buna uyan, kabul eden gelsin yaklaşımı söz konusudur. 
Bu tehlikeli bir anlayıştır. 
İş başına gelecek yerel yöneticiler sorunlara iki tarafı da gözeterek bakmayı ve çözüm sağlamayı hedeflemelidir. 
Büyükşehirlerdeki daha kurumsal belediye yapılarıyla geçişler kolay olabilecektir. Ancak diğer yerleşim alanlarında, küçük ölçekli belediyelerde geçiş bazı sancılar ve zorluklara neden olabilecektir. 
Geçmişte bunlarla karşılaşılmıştır. 
O nedenle taşımacı temsilcileri bu yön de önlemleri değerlendirmelidir. 
Yeni dönemde farklı bir belediyecilik yaklaşımı gündem oluşturur mu?
Bilemeyiz. Ancak değişen kadrolar, bürokratik düzenlemeler sonucu bazı uygulamalarda değişiklikler olabilir. 
Bunlara da hazırlıklı olmak gerekir... 
Sonuçta bir yerel yönetim seçimi yapılmaktadır. Merkezi yönetim yapısında bir değişiklik gündemde yoktur. 
Belediyeler kentlerde yaşayanların hayatını kolaylaştırmak amacıyla hizmet edeceklerdir. Bunu yaparken ulaşım dahil her alanda adil, eşit oldukları sürece sorun yaşanmayacaktır.