19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Öğrenci mi?

2 Şubat 2019 Cumartesi 16:12
onur@kenticitoplutasima.com.tr
ÖZEL Halk Otobüsü İşletmeleri’nin öncelikli sorununun başında indirim li ve ücretsiz yolculuklardaki tırmanma eğiliminin önlenememesi gösterilebilir. Bu yönde belirlemelere ve saptamalara rağmen kısa vadede çözüm yolu engellidir.
Son günlerde İstanbul’da tam bilet ücretiyle (2.60 TL.) yapılan yolculukların özellikle indirimli öğrenci (1.25 TL.) yolculuklarına kaydığı gözlenmektedir.
Bu sonucu yaratacak ilave öğrenci ka- pasitesi veya yeni açılan öğretim kuruluşları mı olmuştur?
Tabii ki hayır.
Böyle bir olasılık, söz konusu bile değildir.
Yolculukların yapısı incelendiğinde İstanbulkart kullanan öğrenciler arasında çok sayıda 30 yaşın üzerinde, hatta 58-60 yaşında kişilerin olduğu öğrencilik sınırının 24 yaş olarak kabulüydü.
Görülüyor ki, bu 24 yaş eşiği şimdilik aşılmıştır.
Bu tablonun doğmasının temel nede- ni açık öğretim uygulamasıdır.
Her isteyen kişi, yaşı ne olursa olsun açık öğretime kaydolmakta, kurumdan aldığı belgeyle de indirimli öğrenci tarifesinden yolculuk yapma hakkına sahip ola- bilmektedir.
Sosyal politikalar açısından bu makul gibi olsa da ciddi bir haksızlık ve eşitsizlik uygulamasıdır.
Çünkü, bu kişilerin büyük çoğunluğu hayatını sürdürebilmek amacıyla bir işte de çalışmaktadır.
Diğer illere de kötü örnek oluşturacak bu uygulamanın sonlandırılabilmesi için başta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ol- mak üzere ilgili kuruluşların işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.
İlgili Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde yürütülecek çalışmalarla bu konu bir an önce açıklığa kavuşturulmalı ve Özel Halk Otobüsü İşletmelerinin haksızlığı önlenmelidir.
Kimsenin çalışırken veya ileri yaşlarda bilgi ve kariyerini artırma yolundaki eylemlerine karşı durmak niyetinde değiliz. Ancak, aldıkları sınırlı ücretle tam yolculuk bedeli ödeyenler varken, birilerinin sözde açık öğretim kayıtlarıyla indirimli yolculuk hakkına sahip olmaları da kolay kabul edilecek bir yaklaşım olmamalıdır.