24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Veda mı?

25 Kasım 2018 Pazar 22:33
onur@kenticitoplutasima.com.tr
BU köşede geçmiş yıllarda İDO ile ilgili birden fazla yazıya yer verdiğimi hatırlıyorum. Kazalar, bağlantılı otobüs hatları ihalesi ve 518 sayılı Kentiçi Toplutaşı- ma Gazetesi’nde yer alan “Körfez Geçişi” konulu son yazı arşivlerdedir.
İDO şimdi yeniden haberlerde gündemdedir. Yapılan açıklamalarda, İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi’nin özelleştir- me sonrasında karşılaştığı haksız rekabet tablosunun sonucu, ihaleyi kazanan ortaklığın iç hat seferlerini durdurma kararı ifade edilmektedir.
Yukarıda anlattığım yazıda aşağıdakiler yer alıyordu.
“Bu yazıyı kaleme aldığım günde te-levizyon ve gazete haberlerinde Osmangazi Köprüsü’nün açılışından sonra fe- ribot iskelelerinin boş kaldığı aktarılıyordu. Eskihisar-Topçular’ı İDO, Lapseki-Gelibolu’yu GESTAŞ işletiyor.
Her iki firmada özelleştirme projeleri kapsamında bu işletmeleri devraldılar. Her iki mesafede arabalı vapurla yak- laşık 40 dakikada geçiliyor. İDO binek aracından 60 TL. alırken, GESTAŞ 35 TL. alıyor. Herhalde ihale bedellerinden kaynaklanan bir durum olsa gerek ama büyük bir fark var.
Şimdi feribot işletmecileri Osmangazi Köprüsü ile rekabet anlamında ge- çiş fiyatını düşürmek yerine araçla geçen lere yemek ikramını hayata geçiriyor. Bu çok anlamlı olmayabilir. Doğrusu geçiş fiyatlarının yeniden ayarlanmasıdır.”
Atalar; “Görünen köy kılavuz istemez” demişler. Bu tablonun yaşanılması ihale olurken de kaçınılmazdı. Buna rağmen özelleştirme yapıldı.
Şimdi soru şudur?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kay nakları ile sağlanan iç hat deniz otobüsü seferlerini kim gerçekleştirecektir? Bu hatlarda yolculara belirli bir konfor ve ulaşım kolaylığı olanağı sağlanmıştır.
Bu nasıl doldurulacaktır?
İşletmeci ortaklık iç hat teknelerini satışa koymuştur. İstanbullu’nun hakkı olan hızlı deniz taşımacılığının özelleştirmeye kurban edilmesine herhalde seyirci kalınmayacaktır. Bu haberlerle meşgulken, yazıyı kaleme aldığım saatlerde TURYOL açıklaması gündeme düştü; “Her an kontak kapatabiliriz...”