20 MART 2019 ÇARŞAMBA

Bir kez daha...

3 Ağustos 2018 Cuma 20:28
onur@kenticitoplutasima.com.tr
YAZ ayları, devletin yapılanmasında devam eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çalışmaları nedeniyle olağan aktivitelerde bir duraklama ve bek- leme döneminde olduğumuz biliniyor. Bu süreci geçerken bir kez daha özel halk otobüsü topluluğunun birlik ve beraberliğinin üzerinde durmak gerekiyor.
Yaşanan deneyimler gösteriyor ki her zaman ortak hareket ve strateji çözüm getirmektedir. Doğru adres, doğru yaklaşım sonuç almaya daha yakın durmaktadır. O halde yapılması gereken mevcut yapının daha da güçlendirilmesi, sektör organlarınca sahip çıkılması, misyonunu sürdürmeye katkı ve destek sağlanmasından geç mektedir. Çözümü başka kanallarda ve mecralarda aramak yerine yaygınlaşan özel halk otobüsü sektörünün gelişimine ve ortaya çıkan sorunlarla mücadelesine katkı gerekmektedir.
Bu hangi yollarla mümkündür?
Birinci öncelik sektörün gerçek temsilcisi olan TÖHOB çatısı altında buluşma, birleşme güçlendirilmelidir. Bu ortaklığa gereken maddi ve manevi destek, çekincesiz sağlanmalıdır. Bu ne isterse yapılsın anlamında yorumlanmamalıdır.
TÖHOB üyeleri ve üye adayları arasında süreklilik gösteren bir diyalog, bilgi ve belge paylaşımı, iletişim ağı canlandırılmalıdır. Bu sadece TÖHOB merkezinden beklenmemeli, üyelerden merkeze doğru bir davet, yaklaşım, ilişki kurma yönünde de olmalıdır.
Bir merkezin coğrafi dağılımı 800 bin kilometre kareye yayılan yerleşim alanlarındaki sektör temsilcileri ile aynı anda bağlantı kurabilmesi, zaman, maddi olanak ve insan gücü dikkate alındığında çok kolay gözükmemektedir. Onun içindir ki bu işbirliğini sağlamada aktif yükümlülük üyelere düşmektedir.
TÖHOB artık bu sektörün bir gerçeği- dir. Ona sahip çıkmak, daha iyi koşullarda çalışmasını sağlamak, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek, üye olmayanların eleştirilerini dikkate almamak bu sektörün görevidir. TÖHOB’a üye olmayan, ancak her türlü suçlamayı yapan, hesap sormaya çalışarak sektördeki birlik, beraberlik hareketini açıkça engelleyen kişi ve kuruluşlara “Dur” deme zamanı gelmiştir. Onun için bir kez daha TÖHOB zamanıdır...