22 MART 2019 CUMA

Buluşmanın ardından

12 Haziran 2018 Salı 02:43
onur@kenticitoplutasima.com.tr
ARKA arkaya gelen günlerde hızlı programların yaşandığı bir etkinlik haftası geride kaldı. Olağan iftar yemekleri sürecin- de bir anda oluşan ve bildirilen bir adımla “Cumhurbaşkanımız Özel Halk Otobüsçüler Buluşması” haberi gündeme düştü.
Çok seri şekilde yapılan koordinasyon ve işbirliği çalışmaları ile 5 Bin kişilik iftar organizasyonu sağlandı. İstanbullu özel halk otobüsü şirketleri, Anadolu’dan duyarlılık gösteren gruplarla temasa geçilerek katılımın hissedilir olması için çaba gösterildi. 15 Şubat 2014 Haliç toplantısı benzeri bir topluluk 1 Haziran günü gerçekleşen iftar yeme- ğine katıldı. Protokol masasında Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlut Uysal, İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve şirketlerden seçilen 9 özel halk otobüsü şoförü vardı.
Cumhurbaşkanımızın sözlerine Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği adını vurgulayarak başlaması önemli bir mesaj olarak görülmelidir. Özel halk otobüsü sektörünün birlik adresi burasıdır. Sahip çıkılması yanlış olmayacaktır. Müjde olarak nitelenen açıklamalara gelinecek olursa uzun soluklu süregelen mücadelede bir viraj daha alınmış demektir. Ancak, önümüzdeki yol virajlıdır.
Elbette açıklanan rakamlar ücretsiz yolculuk bedellerinin tam karşılığı değildir. Kanundan görüleceği üzere aylık gelir desteği- dir. Mağduriyetin bir bölümüne yöneliktir. Önemli olan bu mağduriyetin devletin en üst makamı tarafından dile getirilmiş olmasıdır. Gidilen yöntem ve yol doğrudur. Yapılan artışlar yıllık enflasyon bazında üç yıllık rakamların güncellenmesidir. Başlangıçtan bu yana ifade edildiği gibi son noktadaki çö- züm yolculuk başına ödemede yatmaktadır.
KDV ile ilgili gelişmelerde % 1.5 oranının gelir vergisinde de yapılacak bir düzenleme ile gerçek anlamda katkı sağlamasının mümkün olduğu şeklinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Buradaki çıkış noktası Maliye ile yapılan tüm görüşmelerde aylık sabit bir KDV ödemesi talebinde olmuştur. Bu oran da %18 yerine %1.5 olarak belirlenmiştir. Uygulama ile ilgili tebliğ yayınlandığında belirsizlikler ortadan kalkacaktır.
Buluşmanın bana göre kayda değer anı; devletin başı tarafından değişim ve dönüşü me uyum sağlayan “Özel Halk Otobüsçüleri başarılıdır” beyanı, can alıcı noktadır.