23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

Ortak hareket...

18 Mayıs 2018 Cuma 22:23
onur@kenticitoplutasima.com.tr
BU yazıyı kaleme aldığım günün öğle saatlerinde özel halk otobüsü sektörünün Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal ile önemli bir görüşmesi gerçekleşecek. Gazetenin haber bölümlerinde bu gelişmenin yer alması olasıdır.
2017 yılı halk oylaması öncesinde başlayan süreç halen devam ediyor. Bu yıl özel halk otobüsü taşımacıları üzerindeki mali yüklerin hafifletilmesi hedefiyle konuyla ilgili üçüncü toplantı oluyor. İstanbul Ver- gi Dairesi Başkanlığı’nda gerçekleşen bu temaslarla önemli noktaya gelindi. Elektronik bilet cirosu ile tespit edilen gelirler üzerinden yüzdeye dayalı sabit KDV ödemesi konusunda görüşmeler ilerliyor.
Üzerinde durmak istediğim konu bu noktaya nasıl gelindiğidir. Özel halk otobüsü camiası yurt genelinde birbirinden habersiz toplu taşıma hizmeti verirken 2006’da başlayan bir hareketle TÖHOB oluşumu gündeme taşındı.
Aynı hizmeti farklı kurallarla yürüten bireysel taşımacılar ilk defa İstanbul’da bir araya geldiler ve birbirlerinden haberdar oldular. Böylelikle başlayan ikili, üçlü temaslar hem TÖHOB hareketini oluştururdu, hem de yerel ölçekte dayanışma, or- tak hareket, olayları ve sorunları paylaşma şeklinde gelişti. Bu tabloya, TŞOF’da duyarsız kalamadı. Artık söylemlerinde özel halk otobüsü konusu yer alıyor.
Günümüzde, bir cephede sessiz yaklaşımla TÖHOB üzerinden sorunların ilgili makamlara aktarımı gerçekleştirililyor, girişimler muntazam olarak yürütülüyor, di- ğer cepheden az sayıdaki özel halk otobü- sü odasının takibi ile siyasi makamlarda konularımıza duyarlılık artıyor.
Ancak, herkes tarafından unutulmaması gereken önemli bir durum var.
Bu oluşumu ne kadar inkar etsek de TÖHOB birlikteliği, beraberliği, işbirliği, temaslarının sağlamış olmasıdır. 
Bu ortak hareket süreç içerisinde sektör bazında ülke genelindeki özel halk otobüsü taşımacılarının diyalogunu geliştir- miştir. Bunun sonucudur ki, birçok ilin temsilcisi bir araya gelebilmekte, çeşitli sorunlarını paylaşmakta, çözüm arayışlarına katkı sağlamaktadır.
Bütün bunlar kimi zaman görmezden geldiğimiz TÖHOB hareketinin doğal bir sonucudur.