19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Hareketin bilinci!..

20 Mayıs 2017 Cumartesi 15:19
Hepimizin de malûmu olduğu üzere, ülkemizin yıllardan beri en büyük sorunlarının başında “Trafik Terörü”gelmektedir. Her ne kadar bizdeki gibi olağanüstü boyutlarda can kayıpları olmasa da birçok AB ülkesinde de bu problem yaşanmakta. 
İşte, bu AB ülkeleri problemlerin çözümü amacıyla bir araya gelerek, merkezi Paris’te bir konsey oluşturmuş, Türkiye’de bu konseye üye olmuştur. Konsey, Mayıs ayının ilk cumartesi günü ile başlayan haftayı “Uluslararası Karayolu Güven Haftası”olarak kabul etmiş, aynı hafta ülkemizde de trafik kazalarının önlenmesi amacıyla “Trafik Güvenliği ve Eğitim Haftası” olarak kutlanmaktadır. Ayrıca, BM, 2010 yılında hazırlanan “Trafik Güvenliği Eylem Planı”projesi kapsamında uygulamaya koyduğu eğitimde, günümüze kadar geçen 6 yılda toplam 7 Milyon kişiye güvenli trafik kurallarını anlatmıştır. Ancak, gerek yıllardan beri süregelen “Trafik Haftası” uygulaması, gerekse BM’in eğitim projesinin sonuçları, hiçte iç açıcı değerler vermemektedir!.. 
Bunların sonucunda ülkemizde her yıl binlerce insanımız trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, yüz binlercesi de sakat kalmakta, milyarlarca lira da heba olmaktadır. 
Tüm bu olumsuzluklar içerisinde “Trafik Terörü” ile mücadelenin yegane yolu, trafik kurallarına uymakla sağlanabilecektir. “Trafik Haftası”nın amacı da, topluma bu kurallarının anlatılmasında önemli bir zaman dilimini teşkil etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi milli bir vebaldir!.. 
2017 itibariyle 21 Milyon motorlu araç, 30 Milyon sürücü belgeli insanı olan ülkemizde gerçekleşen “Trafik Katliamı”nda, her gün, neredeyse 25-30 can telef olmaktadır. Bundan dolayı da ülkemizin “Trafik Güvenliği Karnesi”başarısızdır. Milyarlarca liralık milli servet heba olurken Sosyo-Ekonomik zarar görmezden gelinmektedir. 
Dünya, meydana gelen trafik kazalarından şu dersi çıkarmıştır; “Hız arttıkça kazanın şiddeti, yaralanmanın boyutu ve ekonomik kayıp artmaktadır. Çünkü, her insan ülkesi için ekonomik bir değerdir!’’ Temennimiz odur ki; hiçbir insanımız trafik kazasına maruz kalmasın, kaza mağduru olmasın. Dolayısıyla da milyarlarca liralık milli servetimiz bir hiç uğruna heba olmasın ve de en önemlisi sürücü ve yayalarımız bunun bilinciyle hareket etsin!..