18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Biraz cesaret...

23 Mart 2018 Cuma 23:12
info@kenticitoplutasima.com.tr
TOPLU taşıma hizmetlerinde kalitenin sağlanması hizmet veren işletmelerin gelir-gider denge eşiğinin doğru oranlanmasıyla mümkündür.
Bu dengenin yakalanarak hareket imkânı verecek kabul görmüş normlarda kazancın lehte oluşmasıyla mümkün olduğu da herkes tarafından bilinen diğer ana gerçektir. 
Ne yazık ki ülkemizde bu gerçeğin; özellikle de kentiçi toplu taşıma hizmetlerini veren özel halk otobüsçülerinin yer aldığı sektörde dikkate alınmadığı da süreklilik arz eden bir durumdur.
Belediyelerin çalışma öncelikleri, elbette hükümet icraatlarının öncelik ve beklentileriyle alakalı olması yani politik tercihlerin önde gelmesi bu gibi sıkıntıların sık yaşanmasını getiren hususlardandır.
Bu nedenle ya da başka değinmediğimiz nedenlerle özel halk otobüsçüleri mağdur duruma düşürülen kesimdir. Giderek de bu mağduriyet katlanılması mümkün olmayan noktalara tırmandırılmıştır.
Bugün görünen giderek artan şikâyet ve yakarışlar bu gerçeğin kaçınılmaz giderek de artan sonuçlarıdır. Sanırım belediyelerimiz gelişmelerin gerektirdiği anlayış değişimini artık gündemlerine almalı dahası kalite verimlilik ve bunu sağlama noktasında gelir gider dengelemesi için yapılması gerekenleri özel halk otobüsçüleri ile birlikte masaya yatırarak bir tercihler manzumesi hazırlamalı. 
Bunu da hükümete sunarak gereğinin ya da gerekli düzenlemelerin gerçeklere uygun yapılmasının yolunu açtırmalıdır. Bunun dışında her talep, giderek karşılanamaz görülen ve gerilim doğuran gelişmelerin habercisi olacak, esnaf talebine giderek bambaşka mec- raların dahli ile olabilecek etkilemesinin yolu açılacak. İstenmeyen politik mülahazalarla sorun çözülemez hale gelecektir.
Belediyeler ile özel halk otobüsçüleri sistem konusunda masaya oturarak ortak yaklaşımda nasıl bir toplu taşıma, kalite ve konfor için gerekli olanları belirlemeleri yerinde olacaktır. Desteğin belediyeler üzerinden ve özel kamu iş birliğine dayalı yeni anlayışla ele alınmasının sağlanması şart.
Burada anlayış değişikliğini belediyeler ortaya koymalı. Ben devlet bütçesinden ek destek yolu artık açılmalı.
Bunu özel halk otobüsçülerini de kapsatacak biçimde belirlenmesi gerektiğini düşünenlerden yanayım. Bu şart oldu...