26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Nihayet!..

12 Ekim 2018 Cuma 22:23
NİHAYET desem mi bilemedim!.. Bilemedim çünkü ‘Bu destek, her şehir de aynı şeyden muzdarip olana da yapılma sı gerekmiyor mu?’ sorusunu öne çıkıyor. 
Böyle olunca, işin içine bir sürü faktör girerek, doğrudan cevap vermemize sanki engel teşkil ediyor! ama böyle de olsa Doğ- rucu Davut olmakta yarar var. Bu yüzden bence her şehirde bu yapılmalı. 
Bilebildiğim kadarı, İstanbul Büşükşehir Belediyesi Meclis kararıyla verilen her ücretsiz biniş başına esnafa destek verilme hadisesi, bu dilek ve tarafgirliğimi belirttikten sonra bana hala, “Nihayet” lafını dedirmeli mi, yoksa dedirtmemeli mi? diye düşündürüyor?
 Bu, iki noktası da olabilecek durum.  Birincisi bu destek, bunca yıl dilimde söylemekten tüy biten, örneklerini vermekten artık yorulduğum, ücretsiz indirimli sah te kart kullanımı ve kart verilmesinde gereken ihtimam gösterilmeyip verildi ği, dolayısıyla, bugüne dek verilenlerin kontrol edilerek, hem dijital sisteme ta şınma, hem de gerçekten ihtiyaç sahiple rine mi veriliyor? sorusuna yanıt olma açısından söylediklerimin doğruluğunu da ortaya koymuştur... 
Ben, ‘kamu, sosyal devlet adına yaptıklarını neden bize yüklüyor?’ noktasından yola çıksam bile, asıl demek istediğim, ‘Madem yüklüyor. Dediklerimi yaparak, rızamı alıp yapsın’ a dayalı. 
Elbette, bizi karşı çıkışa sevkeden mad- di zarara uğramaktı... Bu destekle, yükün ortaya koyduğu yanlışlığı ortaya koyma bizi haklı çıkardı. Bu yüzünden sevinip gönülden  “nihayet” diyorum. 
Bu açıdan öncelikle söylediklerimi doğrulayan olduğundan, kendim için net olarak “nihayet” dediğimi açıklıyorum.
Diğer açıdan, yerel yönetimlerin ortak anlayışla ve ülkede merkezi otoritenin belirlediği hedefe uygunluğu belirlemediler, dediğim denetim ve kontrolü yapmadıkla rı için nasıl “nihayet” diyeyim diye, hala düşünüyorum. Bir de bir hayli zayıf da olsa “belki İstanbul başka bir yeni siste me geçiş için bunu yapıyor olabilir mi?” sorusu da beni tereddüte sevk ediyor!..
İBB ne niyetle yaparsa yapsın, işlerin yolunda gitmediği gerçeğini gösteren yolu bu kararıyla açtı. Bu bile tebrike şayandır.
Bundan sonrası, eskisi gibi gidemez...