18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Bir olmalıyız...

6 Ocak 2017 Cuma 21:21
mehmettekin@kenticitoplutasima.com.tr
Gelişmeler çok hızlı. Özellikle teknolojiye dayalı kent yapılanmalarında meydana gelen bu hızlı değişim ve akıllı sistemler şeklinde ifade edilen yeniliklerin bize ne getireceği bizim için önemli.
Önemli olduğu için de bunun ne getireceği konusunda yapacağımız değerlendirmemizi ne şekilde yapacağımız  gidişatımızı etkileyecek öneme haiz.
Bunun için çok dikkatli olmalıyız.
Kanaatime göre, olup bitenleri resmin tamamını hesaba katarak ele almamız lazım. Bunu yaparsak, sektöre sağlayacağı faydaları belirler, gelişmeleri mecrasında doğru biçimde değerlendirmiş oluruz.
Böylece de faydaları yanında, sorun olabilecek noktaları da tespit ederek önlem alınmasına da katkı sağlamış oluruz. Bu noktada eskinin ferdi taşımacı kimliğinin artık geçerli olmadığını görmemiz lazım. Şimdilerde kurumsal yapıya dayalı anlayışlar önde. Yönlenişler ve global yapıda oluşturulan ağlarla bütünleşik yapılanmalar olurken, sahada olanlar bunun tam böyle olmadığı yönünde. 
Bazı arkadaşlarımızca bunun böyle anlaşılmadığı da davranışlarından anlaşılıyor.  Yeni yapılanmalara dayalı olarak özel halk otobüs işletmeciliği de bir kabuk değişimiyle karşı karşıya. Ancak, sahada yer alanların hemen hepsi değişime farklı gözle baktığımızdan olacak, bir türlü sağlıklı sonuç alınamıyor. Halbuki bizim kendi içyapımıza şekil verecek gelişme var mı? Varsa buna karşı nasıl bir tavır takınmamız gerekiyor?
Hangi yaklaşım bize fayda sağlar?
Bu fayda ve zararlar sadece kendi dar alanımızla mı ilgili yoksa bir kısmımızı mı içeriyor? Yahut hepimizi saran bir müdahil olamayacağımız etkide mi? Şimdi bunlara bakarak, hepsini düşünmemiz, ortak fayda amaçlı meseleyi ortaya koymamız lazım. Çünkü, dışımızda müdahil olamadığımız değişimler, kurumsal yaklaşıma dayalı olmayı şart koşuyor. Böyle olunca, şirket mensuplarını alakadar eden nokta ağırlıklı sorunların çözümünde de genel faydaya dayalı davranılmasını gerektiriyor. Sadece “bana, hep bana” yaklaşımı yeni evrensel yönlenişle çelişir ve birçok yanlış anlamaları beraberinde getirerek hatalar oluşmasına neden olur.
Ferdi, ya da sadece dar çerçevede kazanımları öne almayla sınırlı, sektörel yaklaşıma destek vermeyecek bir çözüm, asla kalıcı fayda sağlamaz.