24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Dağılmayalın!..

3 Ağustos 2018 Cuma 20:35
BİLİNEN değişimle birlikte yeni sistemin kullanıma sunulması sırasında bazı iniş ve çıkışların yaşanması doğal. 
Bu yüzden değişimlerde sektörlerin bu genel kaideyi akıllarında tutup, ihtiyatı elden bırakmamalarında fayda var.
Böylesi değişimlerin olduğu zamanlarda zemine göre elbette,  o güne dek görmediğimiz yada düşünmediğimiz yeni uy gulama girişimleri görülebilir bugünlerde.
Nitekim sistem değişimine geçilmeden ilk AK Parti hükümetinde “STK nitelikli kuruluşlarla yakın olma” mesajın- dan olsa gerek, toplu taşıma hizmetinde birden bire müteakip yıllarda başta işverenler sendikaları bir çok birlik kuruldu. 
İlginç olan, sektörün gelişimi, geçmişi ile birlikte genel yapı analizleri olmadan, daha neyin ne olduğu, Türkiye gerçeğinin; neyi ne kadar, nasıl kaldıracağı düşünülme den, alel acele işlere el atıldığını da gördük.
Akıl sahipleri işin bu tarafına değindi. Ama önemsenmeden,  herhangi cevap ve rilmeden onlar kendi mecralarında yol aldılar. Haksızlık etmek istemem,  ülke genelinde bazı illerde zemin buldukları gö- rüldü. Hatta, ateşli TÖHOB savunucusu üyeler, üyelikleri düşer düşmez orada yer almayı ihmal etmediklerini gördük...  
Bugüne gelindiğinde sendikalaşma işverenler sendikası gibi yeni yapılanmalar  fayda yerine özel halk otobüs işletmeciliğine, kime neye karşı nasıl bir faaliyet yapacakları anlaşılamadığı gibi bugüne dek sektöre de yol aldıramadılar...
TÖHOB, özel halk otobüs tanımı, top lu taşıma kanunun çıkarılıp, yasa da Özel Halk Otobüs İşletmeciliği’nin yer alması is- teğini, vergi indirim ve KDV düzenlemeleri ile KDV’nin 1.5 oranına verginin yüz- de 2 oranında alınmasıni talepleri netti...
Bu ve buna benzer duyurulacak yeni hedefleriyle gayet net yol alırken, üstelik bunu, STK sorumluluğunda tüm sektörle ri ve halkı kapsayan ortak paylaşım esaslı yaparken, onu hala  birşey yapmıyor diye suçlayanlar (sendika demiyorum çünkü sendika emekçilerin en temel haklarının savunulduğu, mecralardandır) sadece karala- ma ile küçümseme ile medya üzeri, kişisel hesaplarda ahkamla kafa karıştırmaktan öte gidemiyorlar.
Bizim değişim ve gelişimde dağılmaya değil, toparlanmaya ihtiyacımız var...