07 TEMMUZ 2020 SALI

Doğru bir tanım için!..

16 Mart 2020 Pazartesi 19:25
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
BİR numarayı gerçek manada bir numara yapan maiyetini oluşturan kadro erkanıdır. 
Ama bu erkanın, bilenlerden olması, hissedebilenlerden olması, doğruları dosdoğru ve çıkar gözetmeksizin, vazife şinaslığın gereği yerine getirenler tarafından oluşturulması gerekiyor.
Ülkemizde yerleşim alanlarının ihdasında ana plana dayalı yapılanmanın şart olduğu bilinir.  
Bu alanda toplu taşımanında aynı önem ve anlayış ile planlanıp, hareketliliğin planlı biçimde sağlama gerekliliği de bilinir. 
Özellikle kent yapılanmalarının bir ana planı da gerektirme zarureti yıllardan beri bilinir. 
Ama bunun uygulanmasına dönük iradesinin, sadece kağıt üzeri olduğu daha çok bilinir.
Küreselleşme adıyla başlatılan ve bir çok değişikliğe uğratılmasına rağmen entegre bir yeni den yapılanmanın bize dek yansıtılan gelişiminde, toplu taşıma  plan gerekliliği, önemlidir.
Hatta, kent ve kentleşmede alt yapı ihdasında, kentlerin hareketliliğini sağlatıcı ortak planlama gerekliliğin de bu belirtildi. 
Bunlar bilinen ve hemen her kesçe onaylanan gerçeklerdir.
Ülkemizde de bu durum son 20 yıla yakın süreçte dile getirip buna dönük gidişatın benimsendiğini bilip izliyoruz. 
Bu noktada gelişmekte olanşeyler “Sunan ve Sunulanlar” di ye de yeni baştan önemli düzeltmelere göre yol alışımız var... 
Bir ülkede eğer ülke ana ulaşım planı yoksa, ya da var ve bu plan içeriğinde ana nokta, yerleşimde insan ve insana dönük hareketliliğin kentleşmeyle ilintisi, insana özgü ise orada ki gelişme başka. Eğer bunların dışında ise çok daha başkadır. 
Dolayısıyla bir anlayış değişimiyle sistemsel yenilenmeler gerekliliklerin dışında da içinde de olabilme olasılığı vardır...
Bir girizgahlı aşan belirlemeden sonra bizim değişim gelişim ve yeni anlayışla bir kentleşme yada daha geneli, yerleşim alanla rının ihdasında planlı programlı yapılanma ile buna destek verici idamesini sağlatıcı toplu taşıma ve ulaşım sistemleri kurulması konusuna gelince:
O zaman,  bunları akıllı sistemlerle kurma, işletmeciliği de endüstriyel gelişimle eşleştirecek kadar geliştirme gelişmiş denenmiş başarılı işletme modelleriyle yapmak lazım. Bu gerekirlilik de işletmeleri denetim ve yürütümünde tutup iş gördürenlerin  kadroları, yöneticeleri, yöneticilerine bilgi akışı ve arge desteği verenler yapmayı önermeli.
Ülkemizde özel taşımacılık kavramının baştan sona yenilenmesi gerekmektedir. 
Bundan öncesi, ulaşım ve politikasının yasal önceliklerini ortaya koyacak bir düzenlemeden geçirilmesi gerekmektedir.
Bugün kentiçi kentler arası toplu taşıma ulaşım otorite kavramları gelişimin gereklerinin gerisinde eskimiş anlayışla hayatını idame ettirmektedir.
Bu yüzden Özel Halk Otobüs İşletmeciliği kavramına TÖHOB’un kurulmasıyla birlikte yüklenmek istenen tanım, otoritelerce iyi incelenmeli.
Neden bu derneğin onca var olan meslek kuruluşlarına rağmen dernek olarak yola çıktığı, doğru tespit edilmeli. Ardından niye STK nitelikli bir yapılanma ile hayat bulduğu incelenmeli.
Bugün bir asırdır varolan özel halk otobüs işletmeciliğinin son zamandaki gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni sistem olan “ÖHO İşletmeciliği” kavramı diye belirttiğim, dediğim incelemeyle ortaya çıkanılacak sonuç lara göre içerikle tanımlanmalı.
Kentiçi toplu taşıma kanunu çıkarılarak, kanuna konarak, “öz sermayesi ile kamu adına hizmet yapan işletme” diye yurt genelinde ki yapıyı kontrol edici tescili yapılmalıdır. 
Kanaatimce; tıpkı TCDD gibi yeni bir “ÖHO İşletmeciliği Genel müdürlüğü” kurulmalı...