19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Şimdi tam zamanı!..

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:17
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
BİRAZ sabır gerekiyor. Başarılı olması gerektiğini bilen bunun için tek şansı olduğunu gören İBB yaklaşımında bugüne dek ortaya koyduğu görüntü ihtiyatlılığından sonuç almak için. 
Belli ki görüp değerlendirerek yol alma ile hatasız icraat düşünülüyor. En azından ben böyle bir kanaat edindim. 
Bu da oldukça iyi.
Elbette zamanın su gibi aktığının hesabını da yaparak. 
Bu yüzden bazı işleyişlerle ilgili artık bilgilenme ötesi istişareler yapılması da gerekiyor. 
Nitekim özel halk otobüsçüleri ile ilgili İBB’nin bizzat başkanın ağzından, Eylül Ayı’nda çalış tay düzenleyelim talimatı yerin de. Belli ki Sayın danışmanlar  ve icra ekipleri toplu taşıma konusunda kaynak kullanımında has sas ve seçiciler...
Özel halk otobüsçülerimizin de ortaklaşa birleşerek oda şirket  bütünlüğü içinde buna karşılık vermeleri daha da sevindirici.
Erken olmasına rağmen 40 seneden beri gönlümde yatan gi- dişata uygun paradigma değişimiyle galiba, en nihayetinde bir kamu özel işbirliği ve ortak anlayışı oluşturulabilecek gibi... 
Halk beklemez!... 
Sözüm töleransı değil. Hizmetin aksaması. böyle durumlarda hele birde beklenti gerisine düşülürse eksi puan olarak birin bin olması şeklinde ilgililerin hanesine hemen yazılır!.. 
Ayrıca, buna çanak tutuşlar da cabası olur. Bu yüzden hızda en azından ihtiyatlılık kadar ge rekli önceliktir. Doğru zamanda doğru zemin ve yerde doğru  ka rar neyse o alınmalıdır. 
İBB; rüştünü ispatla yüküm lü ve üstelik sorunlar yumak ol muş, pandoranın kutusu gibi açı lıp serpilmişlikte, bunu hatasız biçimde yapmak zorunda.
Kent ve ulaşım konusunda kentiçi toplu taşıma hizmet esasları vesair konuları, artık aşan bir lik olma yoluna erişen özel halk otobüsçüleri, artık bir adım yuka- rıdan kendini yenilemeli. 
Bu nedenle çalıştaya ortak akılla, bence sadece üç ana nokta da cevap arayarak yola çıkmalı.
Biri ÖHO nedir? 
“Ne ister ve niçin ister?” sorusuna da net anlaşılır cevap alı- cı tutumda olmalı. Birlikte yol almanın yolu birbirini doğru anlamaktan geçer. Bu bilinen ve önemli bir noktayı önemsemeli.
Dolayısıyla özel halk otobüsçülerimizin bu çalıştayda yeni kent yapılanması anlayışını da tamamlayan yaklaşımla, onu dikkate alıcı, doğabilecek ihtiyaçlara da cevap verici bilinci yansıtan tutum ve anlayışla sunu munu yapması yerinde olur. 
Aynı şekilde, İBB yönetimi “herşey daha güzel olacak” şiarına cevap verici anlayışı ile bu çalıştayda istediğini söylemeli.
 Gerçekten de her şey daha güzel olabilir. Ortak akıl egemen liğinde yeni kent yapılanmasın da kentlilik bilinciyle her kes eli- ni taşın altına koyup, birbi rini tamamlayabilir. 
Bu da katılımcı anlayışla yenilenmenin, giderek toplumda ki ötekileştirmeye zemin hazırlayan koşulların da ortadan kalk masını sağlatabilir.
Dediğim gibi biraz sabır gerekiyor. Kendiş beklenti tuzağından sıyrılarak bütünü görüp onun önemli bir unsuru olarak yol almak gerekiyor.
Değişiyor özel halk otobüs işletmeciliği. Giderek de evriliyor. Gidişatın belirlediği normları kavrayışı arttıkça kendine güven duyarak bir olmanın gücünü hissedip doğru şeyler yap mayı sürdürüyor. Her şey, net ve açık olmaya bağlı...