19 EKİM 2019 CUMARTESİ

TÖHOB durumu izah eder!..

7 Temmuz 2019 Pazar 21:17
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
KRİTİK bir eşikteyiz!.. Ülke için İstanbul’un özel bir yeri  halkın gözünde çok özel anlamı olduğu hepimizin malumu. Bu yüzden, bu kentte ürken tek bir kuş, ülkenin geneli bütün kuşları ve yanında da cümle mahlukatı ürkütür ve yerinden eder. 
Bu gerçeğin çıplaklığı bizle- re,  bölgesel ve küresel değişim le yaşatılan kuşatılmışlığa, haması nutuk atarak karşı durmamızı bırakmayı işaret ediyor. 
Artık bir ulusal mutabakat gerektiği ortada. El birliği içinde bazı saplantıları bırakıp, yapılması gerekenler yapılmalı.
İşaretler bu yönde. 
Hemen her olan biteni geniş biçimde fotoğrafın tamamını gö- rüp değerlendirmemiz gerektiğini gözümüzün içine sokuyor.
Bu işaret; “yerel yönetimlerle merkezi otoritenin halk isteği ile konsensüs işaretidir.” 
Bir çatışmacı zihniyet değil, tersine bu halk, işareti beyan edilen uyarıcı iradesinin devam ettirilme isteğinin işaretidir. 
Bu gazete 12 senedir önemli olduğu için kentiçi toplu taşıma da ulaşım ile kentleşmede eşgüdümü savunup, ortak anlayışla ve yönetişimi öne çıkarıcı bakış ile yürünmeli savıyla çıkar.
Bugün de dikkat çekmek iste diği; devleti yönetenlerin, kent ve ulaşım yönetimi ve sistem ihdasında AUS ve yaşanabilir akıllı şehirler gibi öne çıkan yenilenmeleri, belediyelerle ortak akla dayalı yapma yolunu açmasıdır.
Belediyeler de özel kamu işbirliği mantığı içinde yenilenme gerekleriyle bütünleşik biçimde  bir süreliğine teknolojinin gerektirdiği nesnelerin iletişim ve işbirliğine benzer anlayışla kentli taleplerini ulusal hedeflerle bütünleştirip öne çıkarmalı. 
Açıkça,  bir süreliğine ulusal mutabakat sağlanmalı diyoruz...
Her aklı selim sahibi ve biraz geçmişle bugünü ve gelecek arası illiyet bağı kuranların bildiği, ma lum oluşacak sonucu önleme adına, bize yaşatılan eşiği lehimize gelişmeyle aşmak için birlikte soluklanma yanlısı olmalı.
Bu bir  ara balon şişirme gibi de olsa,  damar genişletilmesiyle ortak soluk aldırıcı dönemsel ted bir de olsa yapılmalı.
Kanaatimce, İstanbul halkı bu sürecin fitilini ateşlemiştir.
İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun çıkışlarında bazı  fazla sözcükler arasında, yapılan davet nitelikli  çıkışlarını ben bu şekilde anlamak istiyorum.
Bu talepler önemsenirse en azından, İstanbul toplu taşıma sisteminde düzeltici işlemlerde yeni bakışın politize anbarında kirletilmemesini sağlatabilir. 
Bir ötekileştirme yerine, bir saha birlikteliği ile işi kolaylaştırıcı sahiplenişe  götürecek saha hizmet aktörlerinin talep arz edi- cileriyle birlikte işi ele aldırma ameliyesinden söz ediyorum.
Kim isterse, sonrası bunun masa başı ilmi tanımlı sistematiğini kurar nasıl ederse eder ama bir sistem kurarken marjinal verimlilik aşılmyıp, mesela bir harekat amirinin yaptığını, daire başkanları üzerinden yapmaya iş varmaz. Bu sürerse bu kentte hiç bir zaman toplutaşıma ve trafik sorunu da çözülemez.
Son günlerde inanılmaz derecede kaynamalar var. 
Servisçilik, ÖHO İşletmeciliği, korsan taşımacılıklar, plaka toplatma, alan açmalar...
Önce; özel halk otobüs işletmeciliği doğru ele alınmalı. Es- naf yasal kuruluş ve şirketleri bir- lik olmalı. Bu şekilde belediyeye işin olması gerektiği  izah edilirken, toparlanırsa TÖHOB, İstanbul ile beraber, devlete duru- mu da izah bile edebilir...