15 EYLÜL 2019 PAZAR

Çözüm bütünsellikte!..

17 Mayıs 2019 Cuma 19:46
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
BÜTÜN işler “Eh işte!..” anlayışına endeksli yürüyor gibi... Hemen her iş bu minval üze- re yürür görünürken aslında işin doğrusu bam başka.
Çoğu bilen, bunu bilme kaygısızlığını yaşıyor. 
Yani; en kötü zamanda bile kahir ekserimiz bir “Emin olma durumu” mevcut. Bu bizi dünyadaki hem cinslerimizden ayıran önemli farklılıktır. 
Görüntü, herkesin üzerinde ölü toprağı serpili gibi olsa da he- men herkesin aklının köşesinde çözüm düşünceleri şekillendirme meşguliyeti vardır.
Bir ikicilikten söz edebiliriz. Lakin bu noktada ikiciliğimiz tevekküle bağlı ve “son anda çıkış gelir” mantığı içinde gizli bir iyi niyetlilik taşır. En bittik sanılan yerde bu özelliğimizle, doğru çıkış bulduğumuz örnekler çoktur.
Bizim eh işte deyişimiz bir beğenmezlik, bir kendini beğenmişlik asla değildir. 
Bizim eh iştemiz, sadece var olan koşulların gerektirdiğine uy gun düşünüşle sorunların çözümünü ortak akılla birer birer ama birlikte uygulanacak imece anlayışıyla kafa yorarak yol bulmak, bunu bulunca da belirttiğim yolla sadece ikrar etmektir. 
Ancak, ileri teknoloji ile gelinen ve bize sirayet eden bu noktada, bize düşen, biz de varolan  bu özelliği artık tanıma kavuşturup, kurumsal gelişimli bu bize göreliği  sistemleştirmektir. 
Kentiçi toplu taşıma sisteminde bir yeniden kentleşme, yeni kentleri akıllı şehir kavram ları ve ileri teknolojinin gelişimle belirlediği entegre yapılanmayı öne çıkaran üretim ilişkilerinin en azından bize göre yorumunu artık bizim bu iç hesabımızdan sistemleştirilmiş bir doktrin hüline sokarak, o şekilde bize özgülüğümüzü ortaya koymalıyız. 
Bu yolla kriz yönetimli bize özgü yapılanma doktrini oluşturmalıyız. En azından kriz dönemlerinde uygulanacak milli bir üçlü sacayağı oluşturacak yöntem diye tanımlamalıyız.
Fayda temelli yapılanma da üretim, işletim, hizmet aldırma ve hizmet sürekliliğini alma bedelli bir bumerang dönüşümlü hareketliliği sağlatabiliriz.
Geçen hafta, çok az kişinin dikkate aldığı yazımda; “ÖHO neden özerk olmalıdır” derken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tespitine yer verip ücretsiz taşımanın ilave yan etkileriyle hem özel, hem ana hedefe zararını ortaya koymuştum.
Toplu taşıma hizmetindeki yeni kent yapılanma gidişiyle de uyuşmayan, ciddiye alınması gereken sistemsel hata var. 
Bu hata, işletmecilik alanında gelişime dayalı zorunlu bir sistemin ihdas edilmemesidir.
İşletmecilik, ileri teknoloji ve akıllı şehirlerle, akıllı sistemlerle evrilip yönetim anlayışları değişirken, kentleşmelerde, hareketlilik 7/24 saat kent gelişimini devam ettirici toplu taşıma sistemine kavuşturulma zorunluluğu yeterince ortaya konulmamıştır. 
Kurumlar için gerekli finansal kazanç ve sermaye kullanım esasları gereği gibi dikkate alınmamıştır. Bütün bunların hepsi  büyük hatadır. Zaman kaybı nedeniyle hızlı çözüm, Sayın Cumhurbaşkanımız’a düşmektedir. 
Eğer sağ duyu sahipleri ken dilerine,kentiçi toplu taşımacılıkta  65 yaş uygulama yasası ve ücretsiz taşıma esaslarının yeniden düzenlenme gereğini sebep leri ile anlatır, yenilenmesinin de  ana hedefine ulaşma bütünselliğiyle olması gerektiğini  söylerse, eminip bugünkü sorunlar ve gelecekteki kaos yaşanmaz. 
Doğru adres orasıdır...