31 MAYIS 2020 PAZAR

Neden özgür olmalı?

11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:41
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
DOĞRU bildiğimiz yanlışları kabul etmek zor. Zor ama gelinen yapılanmada ileri teknoloji böyle şeyleri kabul etmiyor.
Nesneler arası iletişim, yapay zeka söylemli otonom sürüşler, insanların milyonlarca mesleği- ni ortadan kaldırıyor. 
Bu sonuçla ortaya çıkan ve kabul gören yeni trend, otomasyona dayalı insansız üretimler. Yani; sıfır kayıplı üretim!.. 
Böyle olunca insan hatasına nasıl tahammül edebilir? 
Ancak, biz de bazı durumlar farklı. Özellikle, işletmecilik anlayışlarında, kentiçi toplu taşıma hizmet sisteminde belediyeler ha- la eski yönetim anlayışıyla işletmecilikle tek yanlı istişareden uzak buyurganlıkla sistem kuruyor. Yenilemeyi bu anlayışın üze- rine oturtuyor. 
65 yaş ve üzerinde ücretsiz ta- şımanın sebep olduğu yıkım ina- nılmaz boyutlara taşındı. İş istihdamında kayıt dışı soluklanış fır- satı sağlamanın aracı bile oldu. 
Zaten uzun süreden beri ücretsiz taşımanın özel halk otobüs çülerine yüklenmesi, bunların gi derek artan indirimli-ücretsiz karmaşasına bir de usulsüz sahte kart kullanımlı ek kayıp halk oto büsçülerini iflasa sürekledi. 
65 yaş ve üzeri ücretsizlerin eklendiği bu karmaşa ile birlikte daha fazla zora girileceğinin orta- ya çıkması üzerine bakanlık, sesi duyup araç başı yerleşim yerleri- ne göre kademeli ödeme desteği verdi. Bu da yetmeyince belediyeler bu kez, küçük dokunuşla biniş başı geçici destek uygulaması ile soluklandırmayı denedi.
Şimdi bu can simidi ödeme zorluklarıyla ağır aksak yürürken, illerde bazı tespitler ortaya çıkmaya başladı. Ordu Büyükşehir Melediyesi meclis kararıyla önlemler alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkıp, alenen “Kral çıplak” deyip, do- laylı da olsa 65 üzeri taşıma yasa- sı ile ortaya çıkan başka boyutlu bir sıkıntıyı da ortaya koydu.
Sınırsız yolcu memniniyeti söylemli taşıma ile bir günde farklı hatlarda 30 biniş olduğu, bu binişlerin getir-götür denilen kurye gibi işleri yapma yolu açtı- ğı, bunu yapanların asgari ücret altı kayıtsız işgücünü oluşturdu- ğunu ortaya çıkardı.
Al sana bir gedik daha!..
Bugünkü milli gündemimiz doğru istihdam, üretim ve ücret politikası. Kayıtlı ekonomi ile sıkıntının birliktelikle çözümü...
Bu konuda yukarıda birlik  sesleri varken, bu olanlar ne?
İşin içine sahte kart sürenleri, usulsüz kullanım yıkımlarının insani ilişkilere etkisine daha değinemedik bile...
Bakın dünyada hiç bir ülke de kamu adına siyaset görevini özel sektör üstlenemiyor.
Kazan-kazan anlayışıyla öz sermayesiyle hizmet veriyor. 
Tek bizde devlet de, belediye de özel halk otobüsçülerine istediğini yaptırarak yetmezmiş gibi “Yeni nesil üretimler alacaksınız ücretsiz sınırsız yolcu memnuni yeti sağlayacaksınız” diyerek gıdım lokmalı çalıştırıyor...
Kazanmaya gelince “Olmaaz idare et!” demeye getiriyor!..
Dünya’da olana, Hedef2023 kurgumuza devam ettirilen bu uygulamaya ters. Dünya birbiri ne entegre yapılanmayı kurarken, biz de ki bu gidiş yürümez.
Eninde sonunda halkçı gibi belediyeleri de vurur. Dahası iki- ci zihniyetle kayıtdışılığı arttırır. Özel Halk Otobüsçü “Özgür Olmalı” derken, bu kaygı ile ücretsiz taşımadan muaf olmalı diyoruz. Açıkça; “65 yaş ve üzeri ücret- siz taşıma yasasının delinip, yanlışlara malzeme edildiği görülüp gözden geçirilmeli” diyorum...