18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE

Şimdi tam zamanı!..

11 Ocak 2019 Cuma 19:42
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
TOPLU taşıma hizmeti geleceğin yapılanmasında ana tetikleyici öncelik taşıyan sektörlerin başında yer alıyor. Gelişmelerin getirdiği bu durumun farkına vararak yapılacak yeni yapılanma, sektör geleceği açısın dan çok önemli bir kazanımdır. 
Böyle olunca da her yenilenmeye, her yönlenişe özel kesim mensuplarının sorumluluk bilin cini ortak akla dayalı kurgu anlayışı ve ortak düşünce üretme gereklilikleri de zorunluluk olur. 
Bu noktanın gidişatın içinden kendiliğinden öne çıkarak kabul görmesi de önemli kazançtır. Gönlümüz, elbette sektörü tanıyan olarak, sektör mensuplarımızın bir nevi havuz oluşturup birikimlerini buraya akıt masını, STK nitelikli yapılanma ile (Bu şuan için devletinde kabul ettiği TÖHOB ile de olabilir) burada olanları ele alıp, geleceğe yönelinen hedefe dönük elden geçirilmesini ister.
Bunun istemekle olamayacağını biliyor olmamıza rağmen, gelişimin bugün gelinen yerdeki duraksamasına en doğru yaklaşım olacağını da düşünmeden edemiyoruz. 
Nasıl ki  kurtuluş mücadelemizde herkes, elden geleni yapıp işgale karşı durdu. 
Bugünde aynı durumda, gelişimin teknoloji taaruruzu ile yeni üretim ilişkilerinin belirledi ği yeni ufka çekilip, plansız açık pazar etme baskısına, aynı duruş sergilenebilir.
Belirlenecek bu tür nihai hedefe alternatif çalışmalarınızı ortaklaşa sunulabilsiniz.
Bu yüzden sektörel birliğe gereken önem vermenin tam za manıdır. Özellikle, bombardımanın olduğu ve bu konuda ciddi kafa karışıklığının, kavram kargaşası yaşatılarak desteklendiği sırada bu yapılırsa...
Saha gerçeği, entegrasyona dayanmayan teknik-teknolojik yapılanmalara fiyat cazibesiyle gidişatın getireceği belli entegre yapılanmaya uymayan tercihlerin öne çıkartıldığı ve hayli kullanımda olduğunu gösteriyor. 
Bu durumun hesaba katılmaması ise asıl ürkütücü olan şey. Verimliliği ve kaynak israfına götüren nokta ciddi sorun.
Öncelikle, bu israflar, öz sermaye kullanan özel taşımacıya zaman da kaybettiriliyor. Günlük akışı idame ederek ayakta du- rabilen özel taşımacının bu kayıpları engellenmeli. 
Biz buna dikkat çekmek için bu konuları dile getiriyoruz.  
Asıl amaç, salık verilen önerilen teknoloji seçimlerinden önce sahaya sunulanların kaptı kaç tı denilecek derece kontrolsüz ve bütünlükten uzak teknolo ji kullanımına dönük olduğu.
Bu durumun önemli olmadığı zaman içinde ayıklamalarla sorun olmaktan çıkabileceği öne sürülebilir. Ancak, aynı zaman da sahada güçsüzleştirilen özel taşımacı, bu sürece dayanamaya cağı için yok olabilir. Bu yüzden işe yarayacağı açık olan bu deneyim kaybı göze alınmamalı.
Hem belirlenen entegre bir yapıya gidiş engeline önlem, hem de bu kayba tedbir şart.
Bize göre bunun yolu devlet düzenleyiciliğinde, sahada yer alan özel kesim kurum ve kuruluşların, kurumsallaşmaya geçiş yapacak noktaya taşınmasıdır...
Bizim dikkat çekmek istediğimiz noktalardan alırken kazan mak, uzun erimli faydalı ömrü düşünerek verimliliğin peşine düşülmesinde bunlar da var...
Bu yolla hem israf, hem de zaman kaybı önlenir. Bu yönde bir netleştirme işari yada çizilecek çerçeve bunu sağlayabilir.   
Şimdi bunun tam zamanı...