19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

2019 da gelecek için...

4 Ocak 2019 Cuma 19:58
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
2018 yılı son manşetimize tepkiler bizi sevindirdi. Biraz beklediğimizden daha yumuşak tepkilere şaşırmadım desem yalan olur. Ama meselenin asıl   anlaşılırlığına vurgu önemliydi...
Özellikle bir yorum, hepsine bedel, mest ediciydi.  Sevindik.  
Genel tepkiler, en çok "zama nı değildi" şeklindeydi kamu açısından. özel kesimde de buna dönük kanaat var gibiydi. Nede nine katılmaakla birlikte, hassasiyetleri anlayışla karşıladık. 
Bazıları "Bu denli açık ifade sinir bozar" ikazını geçti. Gönül koyanların olmaması sevindirdi. 
Bazıları, "malumun ik rari size mi kaldı" derken, bazıları, "şimşekleri üzerinize çekme peşinde misiniz?"diye sordu.
Bunların arasında sevindim dediğim yoruma geleyim. Anadolu da işletmeci arkadaşımın, "değindiğin anlamak istenmeyecek!.. Anlayışta geri kalmışlığın kabulü zor bilmez misin!” dediğini elbette biliriz de toplu ta şımanın ve taşımacılığın selameti bunu bize yaptırıyor... Tek otoriteliğin yerine yönetim anlayışları yerine yönetişim geçerli. Bu da bilinip kabul edilmeli... 
Bu tek çevap, bu yüzden her şeye değer. Evet, gerçekten değişimin özünde, farkedilmesi gerekenin belediyelerin farketmez görünmesinin farkedildiğini gös termesi çok çok önemli. 
Eskimiş yöntemlerle yol almaya direnmenin geçersizliği artık dile getiriliyor. Böyle bir çıkışda bizim için sevindirici.
Dostun ihtiyatlı sözleri yerindeydi ve bizi uzun zamandır terki sağlanmalı dedirten konuya esnaf neşterini vuruyordu.   
Kamu, artık şektörel mantıkla işletmecilerle paylaşımı getiren,  yönetişimi öne çıkarmalı. Bunu İstanbul farkedip örnek çıkış yapmalı deyişimiz bundan.
Anadolu öne çıkıp, "gerçekleşen dünya değişimine uyul malı. Bunu belediyelerle birlikte görmeliyiz” ikazı önemli. 
Bunun Anadoludan ses ge lip, değişimin anlaşılmasından önce bir algı değişimine, bir işbirliğinin kamu özel yaklaşımına kapı açması gerektiğinin söylenmesi de çok önemli. 
Bizim coğrafyamızda mülk kavramından çok nizam önemlidir. Adalet, hakkaniyet ve birliktelik birlik olma bunu sağlatan devletin bekası önemli. Kamuya saygı da bu ayüzden her zaman herkes için daima ön plandadır. 
Kamunun dünyadaki gidişatı görerek buna uygun toplumla ortak anlayışa yönelmesi, bu çıkışın evrensel gelişimi izleyerek yapılması da bu nedenle gidişata uygun şekillendirilerek tesisi, kamunun görevi kabul edilir. Artık kentleşme ve kent ulaşımı kentler arası ulaşım ve genel manada milli ulaşım yapılanmasının kamu özel işbirliği içinde paylaşımcılık esasıyla yapılması zorunluluktur. 
Gelişim ve ileri teknolojinin işareti de bu yöndedir. Bunu 2019 yılında gerçekleştirmek zor gibi görünse bile, geleceğimiz açısından, ana aktörler arasında yer alabilme açısından önceliktir. 
Kamu, yönetişimle, buyurganlığına halel getirmeden, ama özel kesim beklentisine, karşılıklı istişare ile yanıt verip kendini yenilemeli. Denetim ve yönetimin de planlayıcılığını geliştirip, yeniye uygun kamu hizmeti toplu taşıma işletmeciliğini özel kesim ile ortak anlayışla yapmalı. 
Biz bu yüzden lastik tekerlekli taşımanın özel halk otobüs işletmeciliği adıyla belediye denetimli olması için ısrarcıyız.
Özel taşımacı bu konuda ortak yasa önerisi hazırlayıp, belediyelerle bunu sunmalıdır...