24 NİSAN 2019 ÇARŞAMBA

Olmaz demeyin. Deneyin!..

25 Kasım 2018 Pazar 22:35
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
DÜNYA değişiyor. Yerleşik anlayışları değiştiren ileri teknoloji ve kurgusu beyinlerin ortaya koydukları yeni konsept uyumu, dalgalanmalara maruz kalsa da çizili ince yolda yol alışlar mecrasında sürüyor. İşte bu sürüşte başlatılan süreçte Türki- ye, 1970’li yılları orta sonlarında, bir üst paradigma değişim belirlemesi ile sektörde önü açılacakları saptadı ve bu alanda birkaç sektöre ilerleme startı vermişti.
Bugün bu gelişimden yararlanan ve gerçekten insanüstü çabayla ülke ekonomisine doğru- dan kazandırır hale gelen otomotiv endüstrisi, çokuluslu  üretim ilişkileriyle şekillendirilen yolda  ortak algılı entegre yaklaşımla iş birliği dahil gereklerini yerine getirip ilerliyor.
Bu örnek artık işletmecilik anlayışına da model olmalı. Yapı sı aynı anlayışla, kurgulanmalı. 
Şanlıurfa UCLG-MEWA Zir- vesi’nde Ortadoğu’da önemli işletme modeli oluşturup sistem kurma imkanı olduğunü ülke yetkililerinden dinledim. 
Belirttiğim düzenleme için en uygun zaman. Bizim özel sek- tör günü kurtarmayı bırakıp, tıpkı otomotivcilerinh hamlesi gibi harita belirlemeli diyorum. Tabi olanı kendi görüp ona göre yol çizer. Benim dediğim, toplu taşıma işletmeciliğini ihraç edip parselasyonlu oluşumda olma.
Bunu hem iç yapıyı gelişime entegre etme, hem eşgüdümlü denge oluşturma için yapmalı.
Eğer durum doğru algılanır, doğru analiz edilirse, ciddi getiri olacak imkanlar sunuluyor.
Devlet, yönlendirici buyurganlığı gerektiren durum değerlendirmesi, bölgesel hassasiyette yer alıcılık imkanına sıcak bak malı. Düşünülmesi gereken geti rileri düşünüp, işe el atılmalı. İşletmecilik ihracı konusunda sektörel çıkışa desteği, tıpkı Çin’in devlet desteği benzeri olmalı. Bu,  işleri çoklu kazança getirebilir.
Özel kesime gelince, Artık, “öldük bittik” yakarış ve isteme yerine, “Kim ne yapar, yapmalı, nasıl olmalı?” diye kafa yormalı. 
Yönetim erkine iş düşüyor.
 Tabi, danışmanlara çok da ha büyük ve tümden gelimli bakışla daha çok iş düşüyor... 
Devlet, genel gidişatta gerekli işletmecilik kavramını bu noktayı içine alacak öncelikle ortaya çıkan ek fırsat görüp, onu dikkate alıp değerlendirmeli.
Bunun tam zamanı. Hem de her açıdan... Burda en üst danışmanlara da iş düşüyor elbet. Onların her biri, alanlarında olayı tümden gelimli, katkılı parça bütünleştirmesiyle düşünmeli.
Saha gerekliliği ile olan  ko şulları ve olanları olacaklarıyla görülüp, ona göre öneride bulunmalarını öneriyorum. 
Meseleye sadece özel sektör açısından bakarsak, bu anlayışa dayalı işletmecilik ve ihracı, alan açmayı, içeride kurumsallaşma  ve alt yapısının da özel tecrübe ile  dünya geneli üstünlük sağlamaya neden olacaktır. 
Gelişimde fırsat, insanlara olduğu gibi, ülkelerinde önüne bir kez çıkar. Bu yüzden önerim, küçülen dünyada özel işletmeci, bu fırsatı değerlendirmek için devletin kapısını arşınlamalı. 
Fırsat; çok yönlü sair kazanım açısından devlet, iş imkânı ve yenilenme için sahadakilerin hepsi değerlendirmeli. Özel halk otobüsçüleri eğer TÖHOB’a doğ ru bir çerçeve ve yol haritası belirler, ama önce ona sahip çıkıp, büyük düşünmeyi öne alırlarsa,  her açıdan kazançlı çıkarlar. 
Son söylediğim zorlama gibi gelse de bir kıvılcımın ormanı yaktığı unutulmamalı. Olmaz olmaz demeyin. Deneyin!..