21 MAYIS 2019 SALI

Teşekkürler Ortaylı...

16 Kasım 2018 Cuma 22:22
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
TRANSİST kongresi bana ka lırsa bugüne kadar en güzel işlevini Sayın İlber Ortaylı’nın ağzından İstanbul üzeri verilen mesajla gerçekleştirdi...
Bu noktada 11. Transist etkinliğinin üretici ayağındaki eksiklik ve devamı genel kurgunsu nun belediye ağırlıklı, neredeyse iş bitirme kolaycılığına döştürülen görüntüsüne de değinmem gerek. Ortaya konan manzarası, etkinligin geleceği için ciddi sorun olacağa benzer.
Bu olumsuzluklara ilaç olabi len sayın Ortaylı’nın “İstanbul nasıl Kurtulur” sorusuna cevap olabilecek konuşması oldu.
Tarih mirası kavramını günümüz algısında anlaşılır kılarken, yapılanları hicvedişteki gülümseten inceliği, teşhise ve tedavi yöntemindeki netliği de bugüne dek söylenmeyeni söylemeden çok, yapılması gerekenleri anlaşılır kılmasıydı, belki de en güzel olanı...
Gelecekte tarihi kenti rahatlatmak için  büyük istimlaklerin gerekeceği ortaya konurken, göç alan değil, boşaltılan sakin kent haline dönüştürülmesi, nüfus ar tışının sınırlarını ortaya koyma yanında, bugünkü etkinliğinden arındırılarak bir nevi “uyuyan” şehir olması önerisi, mükemmel ve yerinde bir öneriydi.
Yeşil saha tahribatı, çokkatlı yapılanma, göç almaktan kurtarılması, herkes tarafından kabul gören çözümlerdi. 
Kenteşmede tarihi geçmişle ilintilendirilmeyen bir yaklaşımın beklenmedik olumsuz sonuçlar doğuracağı ve mutlak su rette, geçmişi bu bağlamda unut madan geleceğe yönelik yapılan malara gidilme gereğini vurgulaması, herkese ders vericiydi.
Genel gidişatta tam da yerinde bir genel anlayış değişiminin yaşanması gerektiği açık. 
Geleceğin yeniden şekillendirilmesinde geçmişten barındırılan değerlerin hesaba katılarak  hareket edilme gerçeği yönetim erkinin ilgili makamlarına ait keyfiyet elbette. 
Lakin, bize yansıyan ve gö rev olarak üzerimize düşeni de talep etmek, doğruya katılarak, dosdoğru ifade ile gerekeni istemektir. Bu asli görevimizdir.
Bu nedenle, kültür miraslarının korunma önceliği, tüm kent yapılanmalarında, varolabilen o  bir defalık şansların, doğru kullanılarak, korumanın kalıcı kılınmasını istemek de görevdir.
Bu noktada kentiçi toplu taşı ma hizmet anlayışında, ileri  tek noloji kullanmada o yapının taşı dığı ‘nev-i şahsına münhasır’lığı da unutmamak gerekmektedir. 
Değişimin ileri teknolojiyle donatılmış yenilenmesi, evrensel anlayışa entegre yapılanmada tarihin ve tarihten kalan kültür mirasları mutlaka dikkate alınıp, yapı onun kalıcılığını sağlama üzerine kurgulanmalıdır. 
Bu yüzden hızlı ve gerekliliği netleştirilmemiş sistemler kes ya pıştır mantığı ile benimsenmesi, özellikle kentleşmede gelişmenin gerektirdiği yenilenmede ayrıntılarıyla incelendikten sonra hayata geçirilmelidir.
Kısacası, bu seneki Transist 2018 kendi işlevi içinde teknik açı ve kurgu itibarıyla sorulara neden olurken, bir nokta; “Tarihi mirasları korumada kentiçi toplu taşıma sistem algısı- nın ne kadar önemli olduğunu bize göstermiştir” Bu bile gerekliliği açısından önemli bir sonuçtur. Dikkatli bir yaklaşım ve ortak anlayışla paylaşılmış kurgulara rağbet, “Ben yaptım oldu” anlayışlarından çok daha faz- la yararlı olacağı açıktır.
Ortaylı’nın uyarı nitelikli bu çıkışı unutulacak çıkış değildi..