20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

Bu müthiş çıkış oldu...

3 Kasım 2018 Cumartesi 00:03
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
BEKLENTİ gerçekleşti. Mutlu son ile ilk aşamasına ka- vuşma hepimizi sevindirdi.  
En çok da geçmişin yönlendirilişlerine tanık olarak, bu deği- şim beni yıllar önce başlatılan gidişatın vardığı noktaya götürdü. 
1975 yılını hatırladım. Anarşinin kol gezdirildiği bu dönem de nasıl baktığına bağlı olarak herkes için malzeme çoktu. Mesela kıt kaynakları daha ekonomik kullanma adına öngörülen lere dönük bir gazete haberi dikkatimi çekmiş küpürü kesip saklamışım. Küpür haber içeriğinde birleşmeler ve araç modellerinde ortak malzeme kullanımının arttırmadan söz ediliyordu. 
Ardından bir başka yayında enerji kaynaklarını güvenli kont rol noktalarından geçecek biçimde yapılandırılmasından öncelikle söz ederken kuzeye kayan bir eko sistemli fiili kayışa da değiniliyordu. Derken, yerleşik yapıda stratejik değişimlerle bir global yapının farklı ama geleceğe revize edili yeni anlayışların üzerinde durduğunu gördüm. 
Daha çok toparlayıcı birleştiriciliğine göndermeler giderek arttığını fark etmiştim... 
Elbette, ulaşımı sevmem bu merakımı tetiklemişti. Doğru ya da yanlış zaman geçtikçe, bir saha gelişim izleyici okuyucusu sayıyordum kendimi. 
O zaman bir ipek yolu algısının uzak mekânı yakınlaştırma varışıyla değişimlerin birçok ver- siyonlu çıkışlarının sunulduğu nu, çokluğundan yıllar sonrası, varılması gereken noktayı da gö- rür gibi olmaya başladım. 
Ortadoğu enerji konusunda ve enerji kaynakların verimliliği, gelişen sanayi devriminde merhale atlatılışıyla üretim sistemlerine fiskeli müdahalelerin açtığı yeni mevzilenişlerle, daha birçok şeyi barındıran gelişimlerin en sonunda da bugüne gelişin ilk sonucuna dönük yeni hamleli yapılanışları da ayrıntılı görmek bana kısmet oldu!.. 
Bu ara bizim muasır medeni- yet hedefimiz özden çok sözde,   ortalıkta dolaşmasına da dikkat etmeyi ihmal etmedim elbet. 
Lakin ulusal kurtuluşla uyutulan beklenti rüzgârı ile bugüne gelişin adım adım yol aldırışı, de- ğişen dünya ile önce otomotiv endüstrimizi teknoloji ile birleştirdi. Tabii bu ara itibar algı değişimleri dahil, yıllar içi sosyal demokratların, demokratik sol söy- lemlerinde  muhafazakârlaşmalarını, yeniden keskinleşmesini, en nihayeti din duyguları ve anla- yışlarının kristalize edilişine vardırılıp ötekileştirmeci kutuplaştırma depolamaları da gördüm.
Ama bunların hepsi 1896’da ateşlenen süreci kapsayan gelişimin doğal sonucuydu elbet. 
Ayrıntıları bırakırsak, bugün kü değişim teknolojinin gelişerek yapay zekâya gelişiyle biz, “Çevreci anlayışla insan yaşamını kolaylaştırıcı teknoloji” ya da “Beklentili mekanik, teknolojik kaideli yaşam” arası tercih gidiş gelişi yaşıyoruz şimdi. 
Bu yüzden Türkiye’nin, her gelişim başlatılışı, yöneliş iniş çı- kışları bir yana, kedine özgü çıkışının, duracağı ya da varacağı yerinin en iyi göstergesidir İstanbul Havaalanı. 
Bu yüzden önemli olan, gele- ceğin ulaşım sistemini değiştirecek anlayışla sektör yapılanmalarını, kısaca ileri teknoloji ile 5 Milyon meslek ve erbaplar ortadan kalkacakken, bizim ulaşımcılar devlet ve belediyeyle bera- ber yol almalı ki elini değil gövdeleri taşın altına koyup beraber yürümeli ki kervanda yer alabilsin. Bu yüzden övgüyü tevazu ya- pıp, onlar için Molla Kasım olma- yı seçtik. Tabii anlayanlar için!..