18 HAZİRAN 2019 SALI

Belediyelere iş düşüyor...

7 Ekim 2018 Pazar 23:14
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
ZOR dönemdeyiz. Her sektör bu dönem resmin tamamını görüp hareket etmeli. 
Bize düşen, olanı sorun diye görmekten çok gelişmelerden nasıl verimli sonuç alırız olmalı. Sıkıntı sadece taşıma sektörünü ilgilendirmiyor. Başta gelişimin tetikleyicileri, herkesi ilgilendiriyor. Tarafların asli yapıları ve bunları tamamlayan unsurları ile olana, ortak bakışla konsantre olmayı denemeli. Olana bu yak laşımla bakmayan sektör ve sek tör mensupları, gelişime dinamit koymuş gibi vebal altında olur.
Dünyayı izlemek, olan biteni büyük fotoğrafa göre görmeye çalışıp değerlendirmek, fotoğraf taki zorlama noktalarını, bütüne etki noktasında açacağı gedikler görülmeli. Görünen önce kendi içinde bütüne etkisi değerlendirilmeli. Yapılacaklar belirlenerek diğer kesimlerle paylaşılmalı. 
Belediyelere çok iş düşüyor. Ama görüntüleri, hala eski anlayışla yol aldıklarını gösteriyor.  Bundan vazgeçilmeli. Bir kere ül kenin son 15 yılın da tercihi hila fına davranamayız. Bunu dikka te almama, salt bizi yerimizden etmez. Ülke oluşturulmak istene nin gerisine düşmesine neden olur. Bu yüzden belediyeler devlet hedefini baz alıp fotoğrafı tamam edici odaklı yenilenmeli. Çoğu görüntüler farklı. Tam bu noktada Akıllı şehirlerle akıllı ulaşım sistemleri, hızlı öne çıkan konu. Bunda da iki ana minval üzeri seyir göze çarpıyor:
 İlki kentlerimizin  7/24 saat hareketlilikte ve henüz sözü edilmemiş “bütünleşik kent ve entegre ulaşım” yapılanması.
İkincisi, bu yeniliklerde ileri teknolojinin kolaylaştırma çeşitliliğinde teknoloji tercihi. Toplu taşıma sektör açısı ve hedeflenen yeni kent yapılanmalarında ki kurgulanması açısından burada belediye yaklaşımları ve belediyeler arası işbirliği ile ortak anlayışları çok çok önemli. 
Bu yüzden belediyelerin resmin bütününü ona uygun yeni anlayışla görmesi önemli...
Çünkü, belirlenen hedeflere ulaşma, bu anlayışla oluşacak. Yapılandırılmak istenen kentleş me ve buna dönük toplu taşıma sistemi kurgu tercihi de buna göre şekilleneceğe benziyor.
İyi ama, eskiyi bırakmadan  yeniyi kolaylaştırmada bir çok yeni sıkıntılar olmayacak mı?  
Olacak. Hem de ciddi biçim de olduğu sinyalleri de alınıyor.  
İstediği değişime giden hükümet, belediyeleri ele almalı. Özellikle özel kesim belediye iliş kisinde yaşanan zafiyeti görmeli. 
Şu an yüklenmelerin ayyuka çıktığı sıra, serinkanlılıkla “Sanıl dığı kadar büyük değil” mesajı yanında, belediyeleri hedeflerine uygun değişimle gidişatta özel kamu işbirliği gerekliliğinin manifestosu hazırlayıp, yeni bir iş-görev tanımı da belirlemeli.  
 Çekinilen halk ilişkisinde karşı zafiyet se Risk her zaman olur. Mesele bunun ne kadar kabulü, ne kadar defedilmesi veya görmezden gelinmesidir. 
Değişimde resmin tümü, ülkelerle ilişki sıralamasında, bu ye nilenmede alacağımız paya götü recek pozisyonun önemini orta ya koyuyor. Bu yüzden matema tiğe, Geometri bilgisine çok ihtiyacımız var. Bunlar olmadan analitik düşünmeyi asla gerçekleştiremeyiz. Bunları bilme ya nında inanç bütünlüğü de ihtiyaçlar arasında. 
Bu yüzden herkes ülkeden başka gidecek yeri olmayan, herkes gidişatı görmeli. Bize dönük talepleri, sunumları, getiri ve götürüleriyle iyi anlayarak, doğru değerlendirmeli. Bunu da en çok belediyeler yapmalı…