20 MART 2019 ÇARŞAMBA

ÖHO’ya destek ufuk açar...

3 Ağustos 2018 Cuma 20:29
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
EKONOMİ konusunda yazılanları iki kategoride değerlendiriyorum. Biri iyimser ve top- lumu motive edici, diğeri iktisadın kuru anlatımı ve olanakları ile sınırlı ve sadece olan üzerine yazılanlar olarak...
Bundan sonra fikir yürütme ne haddim nede uzmanlığım!.. 
Yapabileceğim düşündüklerimi gözlemlerimi kendi alanımla sınırlı ortaya koymaktan ibaret... 
Şimdi toplu taşıma hizmetlerinin bu ekonomik belirsizlik yada böyle bir tehlikenin olduğu bir sırada bir can simidi olup ola- mayacağı uzun zamandan beri kafama takılan bir konu.
Hani belediyelerin toplu a- lımlarla bir ara otobüs pazarını hareketlendirmişlerdi de bu yol la nefes alma işlemi bayağı gü- zel şeylere neden olmuştu!
Şimdi ise durum biraz daha farklı. Bunu biliyorum. Bunu geçerek, otobüs pazarında yahut otomotiv sektöründe varolduğu söylenen daralma yada baş gösteren sıkıntı zaten belli ama bu noktada çeşmenin başındakilerin tutumlarıda belli...
Belli belli olmasına da belli de olmayan bunların yine de ne yapıp yapmayacakları!.. 
Bakarsınız musluklar başka türlü açılıverir, onun için bizim hesabımız kitabımız herkesin anlayacağı cinsten olmasa gerek!
Bu kez hükümet edenlerin bana kalırsa otomotiv sektörüne bakışlarında bir de otobüs işletmeciliği kavramına bakışlarını gözden geçirmeleri gerekiyor.
Mesela kent yapılanmasında kentleşmede ana plan uygulama- larına toplu taşıma sistem uygulama ana planları da daha ciddiyetle dahil edilmeli.
Değişen ve giderek kent eko nomilerine kayacağı besbelli ye- ni yapıda hareketliliği kenti 7/24 saat hareketlendirecek toplu taşıma sistemini ülke geneli yapılanmanın entegre olması amaçlı yeniden gözden geçirmekte sayı sız faydalar var.
Hemen aklınıza; “Yeni aktör ler, kurumsal kazanmaya endeksli işletmecilerle bunu ya- pın”a getirmiyorum. Lafı, varolan kaynakların verimli kullanılmasına, hani bakanlık verimlilik yönetmeliği hazırlamıştı da ulaşım da esas alıncaktı ya, işte öyle bir bakışla, varolanı yeniden yapılandırma dan söz ediyorum.
Elde özel halk otobüsçüleri hazır. Bugünedek öz sermayeleri ile nefer gibi çalıştılar. Belediyelerin her dediklerini yapıp; “Ka- mu görevi yapıyorum” diye haz bile duydular! Birde çeşitleri ile hazır duruyorlar ama bunlar bugüne dek belediye uygulamaları ve değişimin uygulamayı geçersiz kılışından şimdi zorda. 
Özel halk otobüsçülerini kur tarma karşılığı, yine öz sermayelerine destek yapılandırılmasından söz ediyorum.
Bana kalırsa devlet-belediye, üreticileri de içine alarak, özel ke- sim işletmecilerini, 5 yıllık tak vimle toplu taşımada “Özel halk otobüs işletmeciliği” yasal tanımlı  yenilemeli. Buna uygun araç alım değişim ve devlet destekli vergiler dahil, çeşitli hesaplı muafiyetler ile tıpkı belediye ihaleleri ile alım imkanı sunmalı.
 Özel halk otobüs işletmeciliği kavramını getirecek sisteme  geçişte 5 yıllık bir devlet desteğinin sıfır faiz, sıfır vergi ve benzer ek ödemesiz olması hatta hibe kapısı açık araç değişim edindir me, planlı yenilenmeyle dönemi geçirilmesinden bahsediyorum.
Bunun en ayrıntılı projesini TÖHOB ve zor olmadığını Eski Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, hatta sayın Mehmet Muş bilir. TÖHOB yetkilileriyle masaya oturup bunu konuşmalı...