20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ

Nereye gidiyorsunuz!..

6 Temmuz 2018 Cuma 23:35
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
HIZLI değişimin söz konusu olduğu bir zaman dilimini yaşıyoruz. Bu değişime anlayışları, hissiyatımızdaki başkalaşmaları katmak gerekiyor.
Zaten böyle komplike değişim başladıysa, hemen her yönü ile insan kuşatılmış demektir.
Dolayısıyla da yer aldığı ilgi alanındaki hemen her şey, bu kapsamda başkalaşır...
Globalleşen bir yeni dünya ve ileri teknolojiye dayalı gelişimin doğal ama çok önceden hesaplanan noktasına gidiş var. Bu gidişte insanoğlu, bugüne kadar, en azından bizim kuşak, yerleşik değerlerle bütünselliğin özünde, insani ilişkilere dayalı ahlak felsefesi ile yol aldı. 
Bu yerleşik değerlere yansıtı lan etkileşimle kurgulu yol aldırışta çevre faktörü, dar anlamda çekirdek aile kavramıyla bütünle şik yapıdaydı. 
Bu nedenle yakın çevre dedi ğimiz ilk halkayı oluşturan ilişki ler, belki de çıkılan ilk basamak, bugüne kadar tek ana belirleyicilik taşıyan noktaydı. 
Zaman, o süreçte o denli et kin değildi. Hızlılığın karşıtı bel lemede, geleneklerin işleyen ağır ama kalıcı etkisi, daha belirleyici, çok daha düzenleyiciydi.
Açıkçası farkında olmadan bilgilenir, bilgi ve görgüyle donatılırdık. Bu donanmışlığımızda  tevazu, bunu sahada gösteren küçükten büyüğe veya tersine süren bir saygı sinsilesi vardı.
Muasır medeniyet seviyesi ne ulaşma isteğimizi de katarsak, dünyada yaşanan ileri teknoloji ye varan gelişme ve elde edilen sonuçların hızlı biçimde yaşama uyarlanması, beraberinde ciddi algı değişimini getirdi.
Bu değişim,  eskinin teknolojik ilerlemesiyle fenni gelişimi ve insana kolaylıklar sağlayan sonuçları olarak  gösterildi.
Bir bakıma bu ilk düşündürme, ileri teknolojinin kendi dinamiğine daha fazla sarılarak ilk olmanın getirisi, hızlı kazanmayı da getirince, evrenselleşme adıyla bu yeni yol açılmış oldu. 
Bugün birbiri ile yabancılaşan ama herkesin iliğini kemiğini kimyasal özelliği ile bilebi- lecek toplum yapısı ortaya çıktı.
Bu toplum, yaratılan yeni dünyada kendisine kolaylıklar sunana meylederek, süreçte genişleyen alanda orman gibi, ama sadece kendisiyle meşgul, ağac olma özelliği ile nefeslendi. Hala da bu nefeslenişle hayat idamesini sürdürmekle de meşgul.
Geleceğin yeni yapılanmasında değişim, teknoloji odaklı. Artık sıfır töleranslı yapılanma, tesadüflere cevaz vermeyen bir düzen ve planlı bir sistem algısı ile insanlara sanal gelişim benim setilip yaşamaya yöneltiliyor.
Başta toplumsal yapı, düzen, yaşama alanları, artık ileri teknoloji ve Akıllı Sistemlerin egemenliğinde. Töleranssız ön kur gulara uygun şekillendiriliyor.
Toplu taşımanın doğal çevreye en az zarar vericiliği bu yenilenmede toplu taşıma ve genel çerçevesi ulaşımın bu gidişata uygun yapılanmasını getirdi.
Bugün ortaya çıkan bu gelişmeyi doğru anlamak zorunda olanların çabaları geleceğin hem nasıl olacağını hem de alternatifini birlikte sunacak!..
Tam bu noktada bize düşen, sunulanı süzgecimizden geçirirken, aynı zaman değişimin gerek tirdiği başkalığa gidişi de doğru görüp, ona göre yol almaktır.
Burada eskilerde kaldı imajı verilmek istenen toplumsal algımızı gözden geçirip, kıyaslamak, geleceği bu şekilde ele alıp, sonuç çıkarma çok önemli. Bu yüzden halk otobüsçüleri, nereye gittiklerini doğru görüp iyi bilmeli...