23 OCAK 2019 ÇARŞAMBA

İşaretler geliyor!..

18 Mayıs 2018 Cuma 22:24
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
SONUNDA devleti yönetenler daha doğrusu hükümet edenler, gelişimin gerektirdiği toparlanma süresini kullanan özel taşımacıların hareketlenmelerine, verdikleri makul süre içinde izledikleri beklenen hedefe gidişte dirayetli değişimde, teklemelere, takoz koyarak birbirlerini sollama ve ötekileştirip ekarte etmelerine de bakıp yapacağını yapacağının işarını verdi!
Yaşadığımız bu zaman diliminde nizam değişimi, ciddi düzenleme ile ülke geleceğimizi ev rensel gidişat gereklerine uyarlı sağlatma söz konusu. 
Bu operasyonlarda ülkemiz dışarıdan maruz kaldığı saldırılarla da uğraşırken, içeriden özel kesim ve kamu otoritesi denilebilecek orta kesimlerden de bilinçsiz darbeler alıyor. 
Heyecanla başlatılan değişim ve dönüşümde, sırf anlayışını değiştirmemekden dolayı,  özel ve kamu işletmecileri, gidişa tı anlamadan, ileri teknolojinin sunduğu imkanla, hala eskisi gibi yaşayabileceklerini düşünüp harekete geçmediler. 
Bu ilgisizliği gören yönetim erki, tıkanıklığa çare aramaya yöneldi. Uzun süren izlemeler sonunda yavaş ama tam yerinde, nokta koyma girişimini başlattı. 
Bugün bu kesimde yaşanan sorunlar, sözünü ettiğim yenilenme sırasında tepe noktasının hesaplarıyla uyuşamadığı için baş gösteren sorunlardır. Bu sorunların çoğu, kamu ve özel kesimin kendi mecralarında, alan- larıyla sınırlı yerde olup bitenleri ortak akılla okumamalarının bir sonucudur. Bir de belirlenen üst akıl ana hedeflerine, uyarlanama ma sonucudur. Otomotiv endüstrisine bağlı ulaşım işletmecilerinin asıl sorunu ileri teknolo jiyi doğru kullanımı konusunda ilerleme kaydedememeleridir. 
Aynı şekilde belediyeler de bu konuda geride kaldılar. 
Hepsini katmıyorum ama, bir çok büyükşehir hala eski anlayışla yeniyi yorumlayıp ana he defi zora soktuğunu göremiyor. 
Bu yüzden hükümet,  torba yasalar ile yol alacağını ve neleri işaret ettiğini, hem büyükşehir, hem de özel işletmecilere gösterme yolunu deniyor! Ama hala bunun neden okunamadığı yada okunmadığını bilmiyorum. 
Bir kere; yaptıkları şey, eşyanın tabiatına yani, yeni dünyada ki ortak akıldan yana benimsenen yeni gidişata aykırı. 
Evrensel eğilim; ortak aklı öne çıkarıp,  kategorisinin bu dizaynla oluşacağını, ana sınıflandırmalarının da ileri teknoloji ile yapacağını ortaya koyuyor. 
Bence; belediyelerin, özel ke sim işletmeciler, akademisyen,  ulaşım uzmanları ile sözüm ona kent planlamasında toplu taşıma ve bir bütünsellikle bütünleşik kavramları bildiğini söyleyenlerin yapacağı, sadece işletmecilik boyutunda yer alan kamu-özel unsurlarını bir arada toplamak, onları yeni yapıya uygun anlayış ile sistem üzerine düşündürmektir. Hepsi bu. 
Daha açık ve net anlaşılır söylemem gerekirse, tabi arada olacakları söylemeden, çok acele torba yasaları inceleyin. 
Ortak akılla etüd edip,  gidi- şatın gerektidiği yaklaşımı gelişen otomotiv endüstrisinin yönlenişini nasıl işletmeciliğe adapte edilmesi gerektiğine bakarak, belediyeler ile özel taşımacılar, birlikte, bütünleşik bir sisteme geçmenin yollarını bulun.
Zaman daraldı.
Yaşam boşluğu asla kaldırmaz. Birşekilde yerinize karar vermeden yada yerinizi almadan verilen işaretleri görerek, dediğimi düşünün olmaz mı?