20 EYLÜL 2018 PERŞEMBE

Zaman daralıyor...

6 Ekim 2017 Cuma 21:29
sevket@kenticitoplutasima.com.tr
HERŞEY hızlı değişim içinde. Değişimdeki bu gelişmeleri doğru okuyarak yerinde karar ve- rip, buna göre vaziyet almak bu nedenle çok önemli. 
Neyin niçin olduğunu kestirmek için bilgilerin ortak havuzda toplanarak ortak anlayışla değerlendirilmesinde de yarar var. 
Bu yaklaşımı benimser birlikte yol alınabilirse, hem hatalar azaltır, hem, ortaya çıkacak olumsuzluklardan çok daha az etkilenilir.
Gelişmelerde hızla ve müdahil olmanın önceden yapılamadığı olumsuzluklara karşı önlem alınması da bu sayede sağlanabilir.
Gelişmeler de bu yönde.
Hemen her sektör, bu yüzden ortak akılla yol alma peşinde.  
Geneli bırakıp daha somut konuşmak gerekirse, gidişata da bakınca, artık ferdi yol almanın da mümkün olmadığı ortada. 
Mesela; toplu taşımacı esnaf, yöneticilerine artık sitemkar. Hat ta biraz biraz da sert çıkıştan yana. Bana kalırsa işaretleri, “Birşeyler yapın. Ne yapacaksanız hızlı ve çabuk olsun!” noktasına kayıyor.
Sanırım bu kez esnaf haklı. Bu- nu yöneticilerde görüp, sektörel anlayışla düşünmeye yönelmeli.  
Hatta, bunu fırsata dönüştürerek, birlikte yenilenmenin yeni koşulları bile belirlenebilir... 
Hızlı gelişen değişimler ve etra fı saran sıkıntılarla global yapılanmaya dönük beklentiler oluşuyor.  
Bu yüzden ihtiyaçların hissettirdiği hizmet için, sektörel yapılan manın gideceği istikametin doğru tesisi için, ortak bakış sağlanmalı. 
Özel halk otobüsçüleri, tanım için harcadığı 11 yıllık zamanı,  ge lecek yapılanması için bulamaz. 
Bu nedenle, özel halk otobüs çüsü yöneticiler eskimiş görüş ve düşüncelerine dikkat etmeli.
Gelişimin gerektirdiği yerde, duyulan ihtiyacı da görüp, bunun gerektirdiği beklentiyi de doğru ve hızlı biçimde belirlemeli. 
Adı “Yeni yapılanma” bu dönüşüm için, aslında hala fırsat var. Bunu esnaf ve yöneticiler beraber değerlendirebilirsiniz. 
Yapacağınız tek şey, devletin, adına “Sektörün tek çatı örgütü TÖHOB” dediği, derneğe sahip çıkmaktan ibaret... Doğru olan, “Bu çatı altında birlikte olma” diyerek, geleceğe hazırlanmak...
Bunun için zaman az. 
Bu ay sonuna doğru birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek.
Bunlardan biri, geleceğin kent leri üzerinden sektöre önemli mesajlar veren “5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu...”
Sempozyumda, İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen metropolleri gelecek 30 yılda nelerin beklediği ele alınacak.
Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası anlaşmalarda yer alan taahhütlerin nasıl hayata geçi rileceği de tartışılacak.
Katılımcı özel sektör, akademi ve uluslar arası kuruluşların temsil cileri “Geleceğin Şehirleri”, “Yaşam Kalitesini Artıran Çözümler” ile birlikte “Akıllı Şehirler” ve “Kentsel Enerji Verimliliği” başlıkları altın da bilgi, deneyim ve çözüm önerilerini de paylaşacaklar. 
En önemlisi, sempozyumda ‘Herkes için yaşanabilir şehirler’ yaklaşımıyla, ‘kentlerin nasıl in şa edilip yönetilmesi gerektiği’ konusunda kamudan özel sektöre tüm kent aktörleri için bir yol haritası çizilip önerilecek olması.
Transist 2017’de sırada...
Sözün kısası, onca edindiğiniz tecrübe, müdahil olamadığınız gelişmeyi doğru hesap etmenizi  sağlamalı. Bu yüzden sektörel gelişme- lerle global yapılı entegre uygulamalar dahil, bu etkinlikleri yakından izlemenizde fayda var.  
 Özel halk otobüsçüleri dünden bugüne, sahip oldukları tecrü belerine, hariç olanları izleyip katarak ufuklarını genişletmeli...