19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Liderlik mi? Çok ama çok önemli...

20 Temmuz 2015 Pazartesi 03:34
info@kenticitoplutasima.com.tr
LİDERLİK; “buyurun cenaze namazına...” Dünya üzerinde birden fazla insana ait tüm sosyal olgularda liderlik kavramı olmazsa olmaz bir özne olarak karşımıza çıkmaktadır. Evin lideri var, siyasetin liderleri var,  sivil toplumun liderleri var, iş dünyasının liderleri var, mahallede öne çıkan ağır abi var, bir ana sınıfında okuyan öğrencilerin aralarından sıyrılan bir çocuk liderden bile bahsedilebilmektedir. Hayatın tüm alanlarında liderlik kavramı kullanılıyor, özellikle sivil toplum kuruluşları ve liderleri bir dördüncü kuvvet olarak değerlendirilmektedir. 
Liderlik ile ilgili çok söylenebilecek şey vardır, sanırım liderlik kavramının karıştırıldığı en önemli kavram yöneticiliktir.
Liderlik yöneticilikten farklıdır, ancak karizma, egzotizm, gizem vb. özelliklere sahip olmakla ilgili değildir, bu özelliklere sahip olan ancak; “aynalı tahir” tiplemesi ile özdeşleştirilebilir. 
Liderlik ve yöneticilik iki ayrı ve birbirlerinin eksikliklerini giderecek olan kavramlar olarak tanımlanabilir. Günümüz işletme- lerinde bu tamamlayıcı yapıyı sağlayanlar ayakta kalabilecektir.
Yöneticiler var olan yapıyı yoldan çıkmadan yolda tutma becerisini gösteren ve liderin açtığı yeni yolları takip edebilen kişilerdir. Lider ise; değişim yapan, takip eden ve değişime yanıt olarak işletmesini dönüştürebilen kişidir. 
Ne kadar çok değişim, o kadar çok liderlik.
Liderlik kavramı özellikle askeri kaynaklı olaylardan çok fazla deneyim ve örnekle hareket eder, tüm tarih boyunca yaşanan savaşlardan edinilen tecrübeler, anlatılan kıssadan hisse hikâyeleri hepimiz duymuş ve okumşutur.
Ancak, savaş hariç, silahlı kuvvetler hiyerarşik yapıda askeri bir tehdide karşı tatbii ki hazırlıklarla orduyu savaşa karşı hazır tutar, fakat, savaş çıktığında yapılan planların her zaman yolunda gitmemesi işin doğasındandır. 
Bir kargaşa, çöken bir cephe, ani bir baskın düşmanın hesap edilemeyen silahları, içerdeki hainler vb. bir çok parametre devreye girmektedir.
İş dünyasındaki savaş ise, hiç ara vermez, rekabet hangi rekabet kurumu, kanunu vb. yasal engeller konulursa konulsun amansızca, acımasızca devam eder, plan yapmak imkansıza yakın olabilir, rakip şu pazara girdi, şu yatırımı yaptı, şu adamı transfer etti, şu şirketi satın aldı, belediyenin yeni kararı, UKOME şu kararı aldı, bakanlık yönetmeliği değiştirdi daha neler neler, belirsizlik ve kargaşa had safhadadır.
İşletmenin içi cennetten bir köşe kesinlikle değildir, her departman/fonksiyon bir diğerinin düşmanı, tüm beyaz yakalılar yükselme hırsı ile kanlı bıçaklı, ortaklar aile üyeleri mecburi saygı dışında insan olmanın getirdiği bütün duyguların iyisiyle kötüsüyle çevresiyle paylaşmaktadır. 
“Hocam ağır oldu” diyenler olabilir, cevabım az bile yazdım.
Bu manzarayı umumiye ancak bir lider tarafından senkronize edilebilecektir. Karmaşıklıkta yol alan lider günlük dalgalanmaları yöneticilere bırakarak vizyonu ve misyonu kapsayıcı görev olarak üstlenmelidir. Lider, özellikle, temsil görevlerini yerine getirerek kuruluşun tüm mecralarda sesini duyurarak kurum menfaatlerini tüm toplum kesimlerinin onayını alarak üst düzeye çıkarması gerekmektedir. Ülkemiz büyüdükçe ve dünya ile entegre hale geldikçe bireysel işlerin yaşama şansıda azalmaktadır, bu eleştirilebilir ama gerçekliği ortadadır.
Kurumsallaşmak elbette çok yaldızlı ve herkesin üzerinde hem fikir olduğu ancak kimsenin de çok iyi bilmediği bir kavramdır.
Kaf dağının ardında altın saraylar bulunan bir ülke ve o ülkenin beyaz atlı prensi vardır.
Herkes bu prensten çok şey beklemektedir. Liderlikten beklenen beyaz atlı prensten beklenilenden farklı olmalıdır, kimse masal kahramanı değildir, kimsenin elinde altın değnek yoktur.
Etrafımıza bakalım, bu karmaşıklıkta önümüze ışık tutacak  bize yeni yollar açacak, insani  ilişkileri yüksek, tecrübeli, eli değil kolu uzun, adam yetiştiren lider insanlara ihtiyacımız var,        liderlik önemli...