16 KASIM 2018 CUMA

Çözüm mümkün...

20 Ekim 2017 Cuma 21:12
ismail@kenticitoplutasima.com.tr
ZOR zaman dilimine sıkıştırılarak yapılmak istenen değişimde yolcu odaklı bir memnuniyeti öne çıkarmaya çalışarak yol almak isteyen İBB çok yönlü bir dikkat çekme ile işleri rayına oturtmak isterken, özel halk otobüsçülerini daha fazla zorlayacak bir döneme girip girmediğimiz konusu şimdilik sallantıda. 
İETT Genel müdürü Sayın Arif Emecen bir üst sınıfa tırmandırma adına hedefi yol cu memnuniyetine dayandırırken, içerideki belirsizliğin görüntüsünü hafifletici duruma neden olabilir. Bu açıdan yaklaşımı hayli dik kat çekici görünüyor...
Kanaatimce tam bu sıra, özel halk otobüs çüleriyle bir ortak akıl yürütülerek ciddi ör nek teşkil edici belediye düzenlemesiyle tıkanmalar da ortadan kalkabilir. 
Bu yapılanmaya örnek bir İETT hem belediyelerdeki dalgalanmayı durduran, hem İstanbul üzerinde düşünülenleri geçersiz kılan olabilir. Bunun yolu dediğim gibi özel halk otobüsçüleriyle ortak bir anlayışla toplu taşıma sisteminin ele alınmasından geçiyor.
Bu herşeyi normal seyrine sokacaktır.
 Dahası, kentiçi toplu taşıma sistemindeki kolay gelen uygulamalar yerine daha ortadan kalite ve konforda unsurların hepsini, olması gerektiği kadarıyla dikkate alan bir yenilenme örneği olabilir. Böylesi bir adil sistem tartışmaları, özel halk otobüsçülerinin kabulünü sağlayıcı ortak akılla yürüyen yeni sisteme dönüştürülürse, sorunlar biter. 
En azı bu yönlenişle tereyağından kıl çeker gibi tüm belediyelerdeki tüm düzensiz likler ciddi biçimde rayına oturur.
Krizleri fırsata dönüştürmek İBB’nin elinde görünüyor.
Özel halk otobüsçüleriyle İETT deneyimini yeni bakış açısıyla bir noktaya çekerken, özel halk otobüs işletmeciliği kavramını da kentiçi toplu taşıma yasasıyla güçlendiren bir  tanımın altı doldurulmuş, esnaf desteğini getirecek kabulü de sağlanmış olur. Gidişatta, özel kesimin hizmeti yürüttüğü bir taşımada kamunun denetim işlevi yürütmesi öngörülüyor.
Hassas nokta, kamu ile özel girişimcinin birbirini yok saymadan paylaşım ve iş-görevlendirmelerini adilane yapması.