19 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA

Haftanın özeti...

6 Ekim 2017 Cuma 21:26
ismail@kenticitoplutasima.com.tr
İÇİNDE bulunulan günler İstanbullu taşımacı esnaf açısından dikkatle okunması, irdelenmesi gereken bir zaman dilimidir. Üç dönemdir İstanbul’u yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı görevden ayrılmış, yerine yeni bir Başkan seçilmiştir. Kadrolarda yaşanması muhtemel değişikliklerin ne olacağı, yeni oluşacak yönetimin sorunlara nasıl yaklaşacağı henüz bilinmezdir. Bu açıdan bakıldığında olaylara erken tepki vermek yanıltıcı ve aldatıcı olacaktır.
Örneğin bir önceki UKOME kararıyla İstanbul’da taksilere, minibüslere, okul servis araçlarına, otobüslere ve diğer toplu taşıma araçlarına zam yapılmıştır. Buradaki amaç ve gerekçe bundan böyle okul dönemlerinde yılda bir kez düzenleme geleneğinin oluşturulması olarak anlaşılmaktadır.  Ancak bu düzenlemelerden otobüs haricindekiler uygulamaya girmiş bulunmaktadır.
Doğal olarak otobüs tarife düzenlemesinin devreye girmemiş olması taşımacılarda güven bunalımı yaratmakta, her türlü cefayı bizler çekiyoruz, her tür yolcuyu taşıyoruz, bunun karşılığını alamıyoruz algısı doğurmaktadır. Bu böyle değildir. Yetkililerden alınan bilgiye göre yeni Başkan’a alınan UKOME kararı ile ilgili bilgi aktarımı henüz yapılamamıştır. Bunun gerçekleşmesi sonucunda uygulama kararı netlik kazanacaktır. Bunun bir an önce sonuçlanması taşımacı esnafımızın beklentisidir.
Diğer taraftan hak ediş sistemine yönelik köklü bir değişim yolunda düğmeye basılmıştır. Bunu doğru anlamak, doğru değerlendirmek ve ortak çıkarlar konusunda görüş oluşturmak genel yükümlülüğümüz ve taşımacı esnafa karşı sorumluluğumuzdur. Bunun bilinci içinde Esnaf Odası, şirketler, akademisyenler, mali müşavirler, hukukçular ve uzmanların katılımıyla bu modelin ele alınacağı bir çalışma hedeflenmektedir. Bütün şirketler bu konuda hemfikirdir. Buradan alınacak bilgi ve belgelerle taşımacı esnafımızın aydınlatılmasına ve bilgilendirilmesine çaba harcanacaktır.
Geçen Cuma günü bu konularda dahil olmak üzere İETT Genel Müdürümüzle verimli bir toplantı yaptık. Müşteri memnuniyeti odaklı, kaliteyi ve konforu artırmaya dönük çalışmalar, rapor-ceza konuları, yedek otobüs, araç devirleri ve bedeli, hat taleplerinin UKOME’ye gönderilmesi konuları ele alındı. Gelecek hafta bu konuların görüşülmesine devam edilecektir. Rapor ve ceza uygulamalarında yeni bir sistem için ortak değerlendirme söz konusu olacaktır.