19 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA

Yasaya ihtiyaç var

27 Nisan 2018 Cuma 18:01
ERZURUM Özel Halk Otobüsçüleri olarak, memleket sathında olup bitenlerin sadece gelir gider dengesine takılı ele alınmasından yana değiliz. bu öncelik sadece hizmetin devamı için gereken birinci öncelik sayılmalı diyoruz. Bu birinci esasa dayalı kalıcı herkesi memnun öz sermayemizi de kaybettirmeyen bir getiriyle sistem kurulmasından yanayız. 
Toplu taşıma hizmetinde kamu yada özel kesimdeki her birimin farklı yollar denemesi yerine çerçevesi belli adil hakkaniyetliliğe dayalı, bir düzenleme artık hayata geçmeli.
Belediyelerin hepsi iyi niyetli yapmak zorunda oldukları görevleri en iyi yapma gayretleri içinde. En azı görüp bildiklerim böyle ama bu gayretlilikle öncelikleri bazan farklı uygulamalara neden olabiliyor.
Bazan, her yapılan beklendiği gibi olamıyor. Çeşitli sebeplerden, farklı sonuç ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden önce özel ve kamu kesi mi ile sivil toplum kuruluşları, ve yolcu görüşlerinin alındığı çalıştay ön çalışmahazırlığı ile ortak  bir çerçeve oluşturulmalı. 
Buna göre de her yetkili birim ne yapacağını nasıl yapacağını bilip, o çerçevede hizmeti yürütmek için, iş görev tanımlamasıyla yolu ve gideceği yolda yapması gerekeni bilip icraatını tamam eylemeli. Tabi gelişen şehir yapılanmaları doğan ihtiyaçlar ve teknolojinin sun duğu imkanlar hızlı yapılanmaları gerektirecek ve bu da farklı görüşlerle irtibatlanabile cek. Bütün bunlar da geçişte, bazı kopukluğa davetiye gibi gelen, eksik yada farklı sistemlere gidişi de sağlayabilecek. 
yine de bir düzen ve ana esasların olması en azından farklı yasaya dayanmayan farklı davranışları engellemez mi? Bu da zamanı gelince eksik yada yanlış olan hükmün düzeltilmesini her zaman olanaklı kılacağından sü- rekli hata yapılmasını önler. En azı karmaşa olmaz. Bu yüzden toplu taşıma kanununun hazırlanması gerektiğini düşünenlerdeniz.
Bunu TÖHOB ile tüm özel halk otobüsçü leri gündemine alıp tartışmalı.
Fuarİzmir’de Busworld2018Türkiye Fuarı’ na bizi davet ettirerek gelişmeleri izlememize neden olan TÖHOB’a fuar hazırlayıcısı HKF Fuarcılık yetkililerine teşekkür ediyoruz. 
Sektörel gelişmenin doğru sağlanması, elbirliği ile tüm aktörlerin ortak kazancı düşünüp yol almalarına bağlıdır. Umarım, gelişen teknolojiyle birlikte gelişmelere uygun bir özel halk otobüs işletmeciliği kavramını ortaya koyar da bizde yasal yapıyla sahada yer alırız.