20 NİSAN 2019 CUMARTESİ

Bir şeyler değişecek gibi!..

10 Eylül 2018 Pazartesi 01:18
halil@kenticitoplutasima.com.tr
HER zorluğun getirdiği  yeni çıkış yolu vardır. Bu yüzden biz her halükarda serinkanlı olmalıyız. Tabii söylemesi kolay! ama bugün bu iletişim şartlarında bu lazım. Öyle ağzımıza geleni söyleyip, hele bunu sosyal medyada marifet sayıp yaparsak bir yere varamayız. Tersi, zaten menfi bir yapıda özel taşımacı görülmemiz sürer gider... 
 İmaj hikayesi... 
AMeseleyi bütün olarak görmeliyiz. Birinin imajını yükseltmeyi amaç edinirken  işin vardı- ğı noktayı görelim! 
Yaşanan sıkıntının, planla ma ve eskimiş anlayışlarla alakalı olduğunu, işi yapanlardan çok artık devleti yönetenler anlama- ya başladı şükür.
Bu sıra, TÖHOB üzeri her şehrin özel taşımacısı üzeri konu ele alınır oldu. Bunu da görmek lazım. Bunu belediyeler yavaş görse de biz, hızlı göstermeliyiz!.. 
Nasıl derseniz, geleceğin istenen hizmetini nasıl vereceğimizi düşünüp, bunu anlatarak devlet katına da iletip yapabiliriz. 
Mesela belediyesiz destek istememekleğ işe başlanabilir!..
Belediye ile işi yapan biz.
Planlayan ise o. 
Ancak, destekle gideri üzerinden alan, bunun için topyekün desteği tavsiye eden biziz. Bundan sonra bir danışman gibi tavsiye eden olabiliriz pekala!
Tersi bencilliğimizdir. 
Buna kamu-özel kesim ayrı düşünüşü denmez!.. Biz kamu hizmeti veren değil miyiz?  
Bizim saha uygulamaları ko- nusunda sorunumuz var.  
Uygulama kağıt üzeri plana uymaz anlayışı sürmemeli. 
Halbuki artık bilgisayar teknolojisi her bir şeyi inceden inceye hesaplıyor. Saha ile teorisi ayrı diye bir durum yok. 
Elbirliği var. İş bölümü var. 
Belediyelere, “Bizimle yapar san şunu kazanır. Şunu bizsiz yaparsan bunu kazanırsın” de- yip, buna göre proje ile çerçeve çizebiliriz ve şimdi zamanı.
Lafın kısası herkes, kamu özel her kesim, ortaklaşa düşünerek plan yapmak ve paylaşarak kazanma yollarına yönelmek zorunda olduğunu görmeli. 
Kim geç kalırsa, o kaybeden olur. Bunu kamu görmüyorsa o zaman iş hükümete düşüyor. 
Doğrusu belediyelerin bunu görüp anlayarak yol açmasıdır.
Devlet ise küçük dokunuşla, belediye yasalarına eklemeler ile hizmet desteği, hizmet alımları imkânı verip, hem onlara topar lan demeli, hem de bize, sizde buna göre proje yapın demeli. 
Aslında bu olmaya başladı.
Bunu görmemeyi sürdürürsek, belediyelerinde bizim de elimizden bazı şeyler alınır.
Başkaları ne anladı bilemem ama bana göre bu yeni gidişat anlayan için  işe yarar gibi...