20 MART 2019 ÇARŞAMBA

Çok geç olmadan!..

3 Ağustos 2018 Cuma 20:39
halil@kenticitoplutasima.com.tr
BÖYLE olmaz! Her kafadan farklı davranışlarla ama herkes öne çıkmaya çalışarak bu sek- törel gelişmede rol alamaz.
Tersine, eğer birbirimizden kopuk, birde öne geçme adına uluorta racon kesenlerden olursak, gidişattan koparılarak yeni aktörlere alan açmaya katkı sağlayan olarak kalırız!..
Bunca sene bu sektörde yer alanların birden bire aykırı yerlerde yer almasının bir sebebi hikmeti de olmalı... Hiç kimse durduk yerde birilerinden birşeylerden kopmaz!.. Vardır kendince bildiği amma bu bilme nin ne derece doğru olduğunu bilmek ve anlamak da birden fazla biliciyle ortaya konur. 
Adına istişare dediğimiz şey de işte tam da budur.
Bugün istişare içinde yol almanın gerektiğini söyleyerek, kayıpları azaltalım diyorum.
Toplu taşıma hizmetlerinin şehir gelişimi ve yapılanmasına uygunluk arzetmesi gerektiği, ba- zı hizmetlerin trafik güvenliği ve kentiçi hareketliliğin doğru, sorunsuz işleyebilmesi için bazı ye- ni görüş ve düşünüşler şart. 
Elbet teknolojiye dayalı önce lik ağırlığına göre getirdiği kolay lıklardan yararlanma tercihleri gibi bir çok yeni etken yapılan maya bakışı ve dolayısıyla da gidişat ile varolan sistemin değiştirilmesine giden yolu açabilir.
Küresel değişim ve entegre yapılanmaya dayalı ulaşımda, ile- ri teknolojiye dayalı sistemlerin AUS -Akıllı Ulaşım Sistemleri- diye, tanımlanan şekilde ya pılandırılmak istendiğini görüyoruz. Bu yolda ileri üretimlerin ihtiyaç mercilerine sunuşlarıyla sistem geliştirme talepleri var. 
Bize kolaylık sunan hangisi? 
Bu nasıl bir kolaylık olacak? 
En önemlisi bu gidişat bizi nereye taşıyacak? 
Böylesi iyi ise yeni sistem için eskimiş anlayışların terkinde neden ayrılıklar yaşanıyor?
Bunu TÖHOB dikkate alarak içe dönük bir çalıştay yaparak gidişatta gereksiz karşı duruş lar sergileyenlere belki yer aça bi lir. En azı son bir gayretle yılların hatrına, neden sorusuna verecek leri cevapları öğrenmiş oluruz...
Özel Halk Otobüs İşletmeciliği yenilenmek zorunda. Bugü-ne dek olup bitenlerden anladı- ğım bu ama bu noktada, bizim aramızdaki bazı ayak diremelerden dolayı bazı yetkililer sanırım daha tabi bir yeni aktör ihdasının gerekip gerekmediğini bu arada düşünüyor olsa gerek!..
Olup bitenler bizim belediyelerle ittifak halinde onların denetiminde hizmeti gören olma mız gerektiğini işaret ederken, onların bu kararsız yaklaşımlarının nedeni ne. Sadece bizim ayrılıklarımız olmasa gerek! 
Bu süreçte her şeyi birlikte değerlendirelim diyorum!..