26 MART 2019 SALI

Akıllı olun!..

14 Temmuz 2018 Cumartesi 03:09
halil@kenticitoplutasima.com.tr
MERAK ettiğim için, gerçek leşen Özulaş seçimi hakkında bilgi aldım. 
Seçimde iki aday da geleceğe dönük mesajlarında birlikten ya- na konuşmuş. Oda Başkanı Ova- cık Kardeşimi’nde markalaşma ve kurumlaşan Özulaş gerçeği üzerinden konuşması, artık bazı gerçekleri görmemiz gerektiğinin altını çizdiğini gösteriyor...
Gerçi bu konuda ferdi kapris demesek bile, biraz nefsi yaklaşı mımızdan hala sıyrılamadığımız açık. Yine de enazı, küçücük ça balar bile bizi bir yerlere taşıyor... Bu yüzden toparlanacaklar umu du taşıyorum. Buna seviniriz. 
Bugüne dek deneyim zengin liği, sözünün kaale alınır olması gibi bir çok etmenle yol aldırdı... En azından manen danışıp kolaylaştırıcı söylemleriyle rahata kavuştuğumuzu biliyorum. 
Şimdi tam da değişimle bele diyelerin yeni arayış ve yeni yak laşımlarla düzen getirmek istedikleri toplu taşıma sistemin de, ihtiyaç duyulan birliktelikten ge ri duruluyor görüntüsü üzücü
Belli bir çalkantı yaşanıyor.
Yaşanabilir de... 
Asıl konu değişimde tam da yeni sisteme uygun kent içi toplu taşıma sistemi için hazırlanan bizlerin birlik olması gerektiği bu dönemde, bireysel beklentili dalgalanma, kimseye yarar getirmez. Anadolu, yenilenen dönem- de olup bitenleri izliyor.
Bu geçişte giderek artan  çok lu kuşatmanın olduğunu da alenen görüyor.
Bu yüzden dostlarım, 
Edirne’den Kars’a, bütün özel halk otobüsçüleri memleket dirliği için hareketli yerleşim alanlarında üretimlerin olabilmesi için doğru, konforuyla kaliteli ta şımacılığı ile keyif veren, yolcu- yu üzmeyen taşıma yapmakı.
Elbette bunları yaparken de beklentilerini doğru ortaya koymalı. Bunu kamu iradesine de anlatmalı. Açıkçası dostlar, birbi rimize kızmanın ne yeri, ne de zamanı! Hem kim kimin malını paylaşamıyor ki? sorun olsa olsa farklı bakıyor olmamızdadır...
İyi de meselemiz belli değil mi? Bakın beyler, biz yenilenme yi temsil ediyoruz. Bunu unutmayın! Biz geleceğin Özel Halk Otobüs İşletmecilik kavramının sahibi, kurucusu, ortaya koyucusuyuz. Bunu böyle bilerek, herkes yapacağını yapsın.
Belediyelerin bütçeden desteklenmesi şart. Biz de belediye  denetiminde ötekileştirilmeden öz sermayesini kullanan olarak, yasal güvenceye sahip kılınarak sistemde olmamız gerektiğinin kamu tarafından kabul edilerek benimsenmesi de şart. 
Demek ki belediye ile özel ta şımacı birlikte yol almalı...
İki kesimin de geleceği bu anlayışı benimsemesine bağlı.
Benden söylemesi...