22 MART 2019 CUMA

İki laf edin rahatlayalım!..

4 Haziran 2018 Pazartesi 05:24
halil@kenticitoplutasima.com.tr
DİLİMİZDE tüy bitti. Özel Halk Otobüsçüleri’nin durumu ortaya koyup düşünülmesini sağlatacak bir kelime bile din- letemedik kimseye.
Bizim her lafımız her ikazımız yada durumumuzu ortaya koymamız peşinen bir mağdur edebiyatı adlandırmasıyla karşılanıyor. Büyüklerimize pek yabancı olmayan bu tarzı bizim benimsememiz, bir kere esnaflığımızla bağdaşmaz ama ne hikmetse yurt geneli Özel Halk Oto- büsçüleri’nin bütün konuşmaları bir mağduriyet beyanı abartılı bir yakarış olarak anlaşılıyor her kesimde! Haklı haksız olduğuna bakılmadan ayni kefeye koyuluyor bütün konuşmalar.
Belediyelerin devletten aldık- ları yetkileriyle erdikleri toplu taşıma hizmetinde kullandıkları özel taşımacıları bir türlü verimli işletmeciliğe, kazancı bir kenara ittik, en azından öz sermayelerini kurtaracak bir gelire kavuşturmayı düşünmeden bildikleri- ni okuyorlar.
Bizi memurları gibi görmelerine “Kendilerinden sayıyorlar bizi” diye seviniyoruz.
Bu kendi kendimizi avutan züğürt tesellisi motiveden öte an- lam taşımasa da soluklanıyoruz işte ama diğer yandan da dayanacak gücümüz kalmaması yüzünden aramızdan usul hatası ile konuşanların çıkmasına bizi duy- mayan aynı otoriteler kıyametleri kopararak bize yüklenebiliyorlar! Bu ne yaman çelişki.
Bu ne haksızlık bu ne adil olmayan yanlış tutum.
Sayılarımız yurt geneli yüz binleri buluyor. Şoförü mal sahi- bi ailesi eş dost akraba sayarsak yarım milyonu bulan kesimin geçim derdine düşmesini getiriyor. Bu da arayışlara açık zayıf olmamıza neden oluyor.
Esnafın sesi kolay çıkmaz!
Edebi lonca sistemindeki ahi- liğin yerleştirdiği edep içeren kurallarından gelir.
Devlete uyumanın birinci va- zife olduğuna hala inanmasından gelir ama bir inanışı da de devleti yönetenlerin adaletli olacaklarının bilinir beklenir ve olağan sonuç olduklarını bilmesi.
“Bu anlayış acaba değişiyor mu ki!” dedirtilmemeli.
 Neyse ki son KDV düzenlemelerinin yapılacağının ikrarı ve bunu adımıza TÖHOB heyeti ile istişarenin bakan düzeyinde yapılarak, bu yazıyı yazarken Sayın Cumhurbaşkanımızın Yenikapı iftarında bize müjde vereceği haberine sevinip, güven duymamızın yolunu açtırdı.
Konuşma içeriğini haftaya yazacağız. Umudumuz odur ki hala adil çözüm sağlanacak...
Seçim arifesi zaman dar ve bir çok önemli sorunlarda var. Umuyorum geleneği sürdürüp adaletli çözümle, konuyu tatlıya bağlarlar. Sabırla bekliyoruz ...