16 KASIM 2018 CUMA

Kurunun yanında...

20 Ekim 2017 Cuma 22:00
halil@kenticitoplutasima.com.tr
BİLGİYE dayalı uygulamalar kendi başına ne kadar kâfi gelir bu bence net değil.  Devir hem bilgi hem de bu bilgilerin sahada ki mevcut gerçekle birlikte kullanılmasını gerekli kılıyor.
Bu yüzden tecrübe dediğimiz bizde çok bol olan hadiseye ihtiyaç olması. Evet ama bir gerçek de sadece her ikisinin ayrı ayrı olması değil işin doğru olanı. İkisinin birlikte bir akıl anlayışıyla bir değerlendirilerek yer alması en doğru olanı. Bir kere artık her yerde aynı gereklilikle ama farklı saha gerçekleriyle bir ortak sistem gerekiyor. 
Bakın bütün markalar modeller birbirine bu yüzden çok benziyor. Çünkü, bu durum, kaynakların kıt olması ve or tak kullanılması için mecbura dayalı bir durumdur bu... Bunu çok önce gören ler tedbirini aldılar. Şimdi otomotivde üretim malzeme tedariklerinde bunlar olurken, ne yazık ki bizim işletmeciliğimiz ha la eski anlayışla çalışır.  Bindir adamı . Al bir yerden, götür bir yere dur - kalk al parasını ver hizmeti... 
İyi de her sene işlerin seyri değişti. 25 sene önceki müşteri ile şimdi ki müşteri bir mi? 
Değil elbet. O zaman vesait yoktu, daha doğrusu azdı. İnsanlar tercih alternatifi gibi bir düşünceye de sahip değildi. Ama şimdi sahip.
Beğenmeme binmeme tercih etme gibi durumları artık var.
Ama hala, bunu yönetecek aklı kullanmada tereddütler var.
Bana kalırsa bizim bu hovarda zaman tüketimimize üretici pazarlamacılarının da sessiz kalmaması lazım. dahası, yeniye geçişte bilgi algı desteği verip kolaylaştırıcı davranması da gerekiyor. 
Çünkü dünya kentlerden yönetiliyor. ama ortak akılla. Entegre yapıyla. İyi de otomotiv endüstrisi de neden işletmeciliği işe katmıyor o zaman? Edindirmeden satışa satıştan satış sonrasına ve en son alım gücü noktasında sistemsel bü tünlüğe neden sıcak bakmıyor.
Ucu ona dokunmuyor. Ama  gidişat bunu gündeme getirecek haberiniz olsun... 
Nasılsa ittifak halindesiniz kaynaklarda ortak, kullanımlar çok, maliyetler de giderek azalıyor.
Peki nereye kadar? 
Bence başta devlet olmak üze re, belediyelerle özel halk otobüsçü lerini paydaş görmeli onları kazık lamamalı. Üreticiler de en azından krizlerde destekle yol açmalı. Bu yapılırsa arkasından satış sonrası desteklerin düzenlenmesi de gelecek daha ortak ama herkes işini gücünü herkese göre ayarlamasını bilenleri çoğaltarak, işler herkes için iyi duruma gelecektir. 
Benden söylemesi. Yangında hep kuru yanmıyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor bilesiniz.