17 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA

İttifak da çok önemli!..

6 Temmuz 2018 Cuma 23:40
YARIN nasıl olacak diye ara da düşünmeden edemiyorum. Bunun yanında bir başka düşündüğüm, bunu bizden öncekilerin de akıllarına getirip getirmedikleri!..
Çok fazla kaygı duymuyanlardan sayılırım. Çünkü işini doğru yapma üzerine bir saplantım var. küçüklüğümden beri bana öğretilen, ne yapıyorsam onun en iyisini yapmam gerektiği oldu. Böyle çalışanların da bir şekilde işsiz kalmadıklarına tanık oldum. bana yaptığım işin en iyi yapan olmamı salık verenler bir de “En iyiler her zaman iş bulur, işsiz kalmaz”derlerdi...
Aklımda kalan bu öneriler ihtiyatlı olmam gerektiğini düşündürürken, aynı zamanda aşı rı kaygıdan da beni uzaklaştıran düşünceyle de donattı.
Ülkemizde birşeyler oluyor. Bir değişimden söz etmek müm kün. halkın dönüşüme verdiği yanıt, otoritelerin hedefleri ve he deflerin karşısında ki tavrılar...  Sahada olup bitenler. Tabi dünyadaki genel gelişmeler ile bize yansıyan etkileri de...
Bir kere alıştığımız düzen dışında bir hareketli süreç yaşanıyor dünyada ve ülkemizde. Bu nunla birlikte gelişmelerde de bilinen ana dayanaklar değişti.
Artık son yıllarda en fazla du yulan sözlerin başında entegrasyon, entegre yapılanma gibi kelimeler söylenenler oluyor...
Birde ileri teknolojinin önlenemez gelişimiyle şekillendirmesine dönük örneklemelerden söz ediliyor her fırsatta.
İnsan yaşamına getirilen kolaylıklarla hedeflenenler biraz makası açıyor.
Toplu taşımada hizmetin ka lite ve konfora dayandırma önce liği oluşturur gibi oluyor olmasında da bu ara verimlilikten de bir ayrı alan gibi söz ediliyor.
bir ikicilik var gibi!
toplu taşıma kentlerde ki hareketliliğin tetikleyici unsuru. Bu açıdan da Akıllı Sistemlerin en gözde alanı. Aklı öne çıkarıcı bir yan taşıması da bizi fazladan zorluyarak ortak akla da yaklaştırıyor da diyebiliriz. 
Bana kalırsa gelişmelerin analizi yerine özel halk otobüs işletmecileri olarak, yeni nesil to;lu taşımanın ana aktörleri olabilmemiz için, gidişatın gerektirdiği matematiği bilen olmamız gerekiyor. Belki bu şekilde yeni gidişatta yerimizi alır, güven ve ren bir partner bile olabiliriz.
Bu yüzden TÖHOB ile birlik te ama yenilenmek istenen sistemin gerektirdiği anlayışı bilerek, akıllı  yol almalıyız.
Hep birlikte kurumsallığın yeni dünya düzenindeki tanımını bilerek, kendimize yer bulmak için sektörde yer alanlarla ittifakı da ilkeli  kurmalıyız.
Herkesle ittifak yerine bir ola bileceklerle bir olsak!..