22 MART 2019 CUMA

Nasıl bir gelecek?

28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:26
İL bazında toplu taşıma düzenini kurmada belediyeler ile özel taşımacıların ilişkilerini iyi kurması, süreci hızlandıran önemli bir durumdur.
Bu yüzden özellikle küçük şehirlerde belediye esnaf ilişkisi daha bireysel daha dostane ve daha samimi olur. Herkes karşısındakini tanıdığı bildiği için diyeceğini ona göre der. Küskünlüklerin en zor olduğu yerler küçük yerleşim alanlarıdır. 
Olanlarında en zor çözüldüğü yerlerdir de aynı zamanda. Bu nedenle insani yani beşerî ilişkiler önemlidir böyle yerlerde. Bizim ETUS serüvenimiz buna da en iyi örnektir. Başarana kadar zorluklarımız oldu ama sonrasında şükür demeyi öğrendik. Bunu kalbimizin derinliklerin- de dostça gerçekten paylaşımdan yana tavrı koyarak söyleyen olduk hepimiz. 
Modernizeye bağlı  gelişimle artan nüfusun planlı plansız dağılımı, bu dediklerimin değişmesini getirir, oluşu oranında. Sorunların daha genel ve bire birlik yerine daha statükocu yaklaşım ve kurallarla belirlenmişlikler içinde ele alınmasını gerektiren bir hal alır en sonunda. Sonunda işin bir matematiksel rutin mekanik işleyişi ortaya çıkabilir. Bu noktada herkes az yada çok kabullenişi oranında buna uyar. 
Zaman içinde o kentin ruhu bu uyum- la ortaya çıkarak kimileri sonradan gelen uyar olanlar ya da daha az kentliler, kimileri yerliler olarak kendilerince kendi guruplaşmalarına yönelmelerine rağmen her iki kesimde yerel okoriteyi üzerinde güç sayarak, ilk zamanki tanışıklığının önemini hatırlamaz bile. İşte bu noktada özel halk otobüs işletmeciliğine devletin ve ye- rel yönetimlerin, hedeflenen evrensel gelişimde gelecekledi ode düşünerek iyi bakması iyi etid ile beklentisini belirleyerek yapıyı yönlendirmesi gerekir.
Eğer bu yapı önce varolanı koruyarak yenilenme ve teknoljik gelişimi de bu ilişkiyi geliştirici kurmak isterse bu sektöre başından beri soluk aldırıcı imkan vermeli. Aynı şekilde özel halk otobüsçüleri de kendi konumlarını taşımacılıklarını insanilikle hakkaniyetle ve kamu görevini yapma ayrıcalığı içinde yapılandırmalı. 
Edirne’de yapılan budur.
Yönetim erki bu noktaya dikkat ettiği sürece özgülüğümüz devam eder.
Etmeli de...