23 EKİM 2018 SALI

Yöntemi bilmek!

3 Kasım 2017 Cuma 22:31
GELİŞMELER hızlı. Fikri takiple birlikte gelişimin gerektirdiği bilgi donanımın gerekliliği günümüz koşullarında önem kazandı. Olmaması ya da eksikliği halinde eksiklik oranına göre alandan kopmalar söz konusu. Böyle bir durumun her an mümkün olması, son yıllarda yönetici profiline “Uyanık olma” özelliği de eklendi. 
Gelişmeleri doğru anlamak için uyanıklığın bilgi donanımı ve seçicilik olarak, doğru gerekliliği muhakeme etme olarak anlaşılması şartıyla tabi... Kanaatimce yönetici ortak akılla hareket etmesini bilen olmalı.  
Bunun içn de önce bilgi birikimini, gelişmeleri izleme yükümlülüğünü önemseyerek olan biteni iyi anlayacağı donanımı kazanmali bunu önemsemeli...
Hızlı gelişen teknoloji, buna uygun belirlenen üretim ve bunların ortaya koyduğu yeni ilişkiler, uzman olmayı, akademik düzeyde bir özel yeteneği gerektirmiyor. Ancak, yönetici özelliğinin kaynak bularak, bilgilenerek, esaslar konusunda, yükümlülükler konusunda donanımlı olmayı gerekiyor.
Özel halk otobüs işletmelerinin başkan ya da yöneticileri olarak sahada iyiyiz. Saha da olup biteni bilme, gelişmeleri anlayarak pozisyon alma noktasında her zaman iyiyiz ama izleme ne olduğunu sahada ne durum almamız gerektiğini bilmeye varan analiz ve kıymetlendirmede yöntemleri bilmede  desteğe ihtiyacımız olduğu da kesin. 
O alanda uzman desteği gerektiği açık. Tüm yönetici arkadaşlarımın saha gerçeğine yön verenler olarak, eksikliklerini görmeli tamamlamada gerektiğinde profesyonel destek almalı danışman kullanabilmeli.
Yani, kurumsal bakış, sektörel bilinçle ortak akılla yönetim anlayışıyla, paylaşımcılıkla, doğru yerlerden bilgi almakla yükümlü olduğumuzu artık bilmemiz lazım. Bilmek de yetmez ona göre davranmamız lazım. Belediyeler şirketleşerek ya da bizleri farklı bir yaklaşımla ama yeni yöntemlerle alt kademede tutmak isteyen varken, tersine bizi birleştirmek isteyenler de var. tüm bu olanları acaba hangimiz kurumsal yapının varacağı nokta olarak ele alıyoruz? 
İşe, bu yönünden bakarak, bu yönü de düşünmemiz gerekiyor. Hızlı ve tek beyinle anlamaların zorlaştığı dönemde neden bütünleşik akılla yola çıkmıyoruz? Yeni anlayışlar yenilenen bakış ve bilgilenmelerle mümkün. Bu da ortak akılla olur.