19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Çalıştay...

24 Ağustos 2019 Cumartesi 15:10
İSTANBUL toplu ulaşım sisteminin yeniden ele alınarak iyileştirilmesi ve bu kapsamda Özel Halk Otobüs İşletmeciliği açısından yeni bir sistem kurulması gerekmektedir. Bireysel anlayışa dayalı mevcut ÖHO işletmecilik anlayışı kentin ve işletmecilerin ihtiyaçlarını artık karşılayamaz duruma gelmiş olup, başka finansman olmak üzere çok ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. İstanbul’da sayıları 3 Bin’i aşan ne yazık ki bireysel anlayışla sürdürülmeye çalışılan Özel Halk Otobüsü sistemi ömrünü tamamlamıştır.
Günümüzün ihtiyaçları ve gelecekte olması gereken bir kent yapısı, toplu ulaşımın kurumsallaşmasını ve profesyonel yönetimi artık zorunluluk haline getirmiştir. Bu gereceği hepimizin görmesi ve kabul etmesi çözüm için ön şarttır.
Mevcut sistem bütün dinamikleriyle artık ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiştir. Yönerge, Finansman, Tarife, Seyahat Kartları, İşletim, yönetim, denetim, parklan- ma, filo kullanımı, bakım, onarım ve personel istihdamı başta olmak üzere, bütün elemanlarıyla birlikte sistem yapılması planlanan çalıştay da ele alınacak ve mutlaka yeni bir “Özel Halk Otobüsü İşletmecilik Modeli” kurgulanacaktır.
Çalıştaylar sorun ya da sorunları çözmek için bir araç olduğu gibi, ihtiyaç duyulan sistemin arandığı kollektif çalışma ortamlarıdır.
Çalıştayda acil ihtiyacımız olan ve kent gerçekleriyle uyumlu yeni bir ÖHO sistemini arayacağız.
Sektörümüzü temsilen Çalıştaya katılacak arkadaşlarımızın eski alışkanlıklarını ve eski ilişkileri unutarak, eski yöntemlerin bizi bugünlere getirdiğini unutmadan çalışmaya aktif olarak ama konunun özü çerçevesine sadık kalarak katkı vermelerini bekliyorum.
Artık boşa harcayacak 1 dakikamız bile yok. Zamanı çok iyi ve verimli kullanma lıyız. Fikir sahibi kişiye değil onun ağzından çıkacak görüş ve önerilere odaklanmalıyız. Unutmayalım, hepimiz bu geminin içindeyiz. İyi ya da kötü ne olacak ise hepimize de olacaktır.
Sorumluluklarımızın ve menfeatlarımızın bilinci içerisinde bu çalıştaya etkin ve aktif destek vermeliyiz.
Herkese hayırlı haftalar diliyorum.