19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Öğrenci kartı...

7 Temmuz 2019 Pazar 21:09
BİLİNDİĞİ gibi geçtiğimiz Mayıs ortalarından itibaren, yaklaşık iki yıldan beri 85 TL. olan aylık öğrenci kart ücreti, UKOME kararıyla 40 TL.’ye indirildi. UKOME kararına göre eski tarife ile indirimli tarife arası farkı İBB toplu ulaşım operatörlerine ödenecek. Ancak, uygu- lama öncesindeki öğrenci bilet türleri arasındaki kullanım oranları ortalama kontür lü İstanbulkart %83, aktarma ve abonman ise %17 idi. Tam veri alınan Haziran Ayı’nda abonman ve aktarmalı yolculuk oranı %58’e çıkarken, uygulama etkisi- ni göstermiş ve kontürlü İstanbulkartlı yolculuk oranı %42’ye düştü. Mayıs Ayı yolculuk başına 0,65 TL. olan abonman ücreti, Haziran’da 0,48 TL.’ye indi. Yani, şimdiden aylık kartlı yolculuklarda 15 kuruşluk bir kayıp söz konusu.
Uygulamanın gerçek etkisini göstereceği Ekim Ayı’ndan itibaren kontürlü ve aktarmalı yolculukların minumum seviyeye inerken, aylık kartlı yolculukların da maksimum seviyeye yükseleceği öngörülmektedir. Öğrenci aylık kart bedelinin düşürülmesi Haziran Ayı’nda olumsuz etkisini göstermiş ve şimdilik, araç başına aylık yaklaşık 450 TL. civarında bir gelir kaybına neden olmuştur. 
Bu kayıp miktarı her geçen ay biraz daha artacak ve Ekim’de de en üst seviyeye ulaşacaktır.
Her ne kadar İBB eski tarife ile yeni tarife farkını ödeyecek olsa da daha yüksek gelir sağlayan kontürlü yolculukların ortadan kalkması veya en aza inmesi araç başına aylık 2 Bin TL. üzerinde gelir kaybı oluşmasına neden olacaktır.
Bu soruna çare aranırken çeşitli fikirler öne sürülebilir. Ancak, 2 yıldır tarifeye zam yapılmamış olması ve reel durum dik kate alınarak; 85 TL. olan öğrenci kart ücreti, sübvansiyon ödemesi devam etmesi kaydıyla optimum seviyeye çıkarılabilir veya bütün öğrenci yolculuklar mevcut kontür bedeli olan 1.25 TL. ile çarpılarak ödenebilir. Bunlar pratik olarak uygulanabilecek önerilerimizdir.
Konu gündeme getirildiğinde mutlaka farklı öneriler ve seçeneklerde ortaya çıka- caktır. Önemli olan konunun bir an evvel görüşülerek, bir şekilde kaybın önlenmesi için karar alınmasıdır.
Herkese hayırlı haftalar diliyorum.