19 EKİM 2019 CUMARTESİ

Tahdidli plaka!..

16 Haziran 2019 Pazar 16:05
SERVİS Araçlarının Tahdidli Plaka verilmesi talepleri İBB tarafından uygun görülmüş olup, UKOME kararı ile uygulamaya koyulmuştur. 
Özel Halk Otobüsleri 1920’li yıllardan ve yaklaşık 1 asırdan beri İstanbul kentiçi toplu ulaşımında hizmet vermektedir.
Her 100 yolcudan 15’ni ücretsiz, 47’si de indirimli taşıyarak İBB adına vatandaşlarımıza sosyal destek sağlamaktadır.
Bilindiği üzere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ek Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde Özel Halk Otobüsü tanı- mı uzun süreli mücadele sonunda yer al- mış, şimdi artık bunu “Tahdidli Plaka” ile taçlandırmamız gerekmektedir.
Özel Halk Otobüsleri’ne servis araçlarında olduğu gibi süresiz “Tahdidli Pla- ka” alabilmemiz için İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlere başlayacağız. Gelecegimiz açısından “Tahdidli Pla- ka” bizim için çok önemli bir kazanım olacaktır. Hem “Tahdidli Plaka”, hem de diğer temel problem ve isteklerimizin karşılanabilmesi için sektörün yönetim unsur ları olarak birlik ve beraberlik içinde çok organize hareket etmemiz gerekmektedir.
Finansman sorunumuz her geçen gün biraz daha derinleşmekte, kazancımızı elimize almadan bitmektedir.
Hep söylüyorum mevcut sorunları çözebilmek ve gelecekte de daha az sorun yaşamak için yolcu taşıma faaliyetinden ba- ğımsız yeni bir finansman modeline ihtiyacımız bulunmaktadır.
Artık bulunduğumuz nokta itibariyle bizim için havuz bitmiştir.
Esaslı bir dönüşüm ve de içinde finans- man, araç yenileme gibi hususları da barın-dıran yeni bir Özel Halk Otobüsü İşletim modeline ihtiyacımız vardır. Zaman kaybına hiç bir şekilde tahammülümüz kalmamıştır. Yaptığımız iş aynı zamanda he- pimizin ekmeği ve geçim kaynağıdır.
Ayrıca, geçmişe takılıp kalmanın, bize hiçbir şey kazandırmadığı aşikar olan hatalı alışkanlıkları sürdürmenin de anlamsız- lığını kavramamız lazım.
Bir olursak güçlü ve etkili olabiliriz.
Oda Başkanı olarak bir defa daha buradan çağrı yapıyorum. Sadece ileriye bakarak ön şartsız bir araya gelerek sorunla- rımıza sahip çıkalım.
Hayırlı haftalar diliyorum.