15 EYLÜL 2019 PAZAR

Ücretsiz yolculuk

24 Mayıs 2019 Cuma 22:48
İSTANBUL’da bilet-ücret entegrasyonu kapsamında yer alan tüm toplu taşıma unsurlarında kullanılan Elektronik Ücret Toplama Sistemi’nin (EÜTS) sahibi ve yöneticisi olan BELBİM A.Ş. verilerine göre, 2019 yılının ilk 4 ayında, Özel Halk Otobüsleri’nde taşınan ücretsiz yolculukların oranı yaklaşık %14’e (13.50) ulaşmıştır. Hatta, bazı şirketlerimizde %14’ü de aşmıştır. Bu oran 2018 yılında %13, 2017’de ise %12 civarındaydı. Özetle, ücretsiz yolculuklar, her yıl 1 puan artarak istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürmektedir. Bu artışta temel etken her yıl 65 yaş grubuna başkalarının ilave edilmesi ve engelli kart vermede iki başlılıktır.
Ücretsiz yolculukların kendi içindeki türel dağılımı ise şu şekildedir; 65 yaş üstü %62, engelli %30, gazi harp-ordu ve vazife malulleri ile bunların aileleri %2, UKOME kararıyla ücretsiz binen, denetim görevlisi, muhtar ve belediye meclis üyeleri, polis ve zabıtada da %6’ oranındadır.
Ücretsiz yolculuklar arttıkça, ücretli yolculuk sayısı düştükçe ortalama yolcu ücretiyle birlikte ÖHO işleticilerinin de gelirleri düşmektedir. Mevcut finansman sıkıntılarımızı ifade ederken, güncel verilerin kullanılması ve çelişki olmaması açısından sektör yönetim unsurlarının da ay- nı dili kullanması önem arz etmektedir. Bu nedenle,  talepte bulunurken ve gelir-gider konusunu muhataplarımızla müzakere ederken, geçmiş yılların değil, mevcut durumu tam olarak yansıtan güncel verilerin kullanılmasına dikkat etmek gerekir.
İBB Meclisi aldığı kararla 17 Mayıs’tan itibaren aylık öğrenci abonman bilet tarife- sini 85 TL’.den 40 TL.’ye düşürmüştür. Yine bu kararla, eski tarife ile yeni tarife arasındaki farkın İBB tarafından ÖHO işleticile- rine ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 
Bu çerçeve de şu anda kullanılmakta olan aylık öğrenci abonman kart sayısının aynı kalması halinde elbette gelir kaybımız oluşmayacaktır. Ancak yeni tarifenin cazip olması nedeniyle, kontürlü İstanbulkart kullanan öğrencilerin büyük oranda aylık abonman karta geçeceği muhakkaktır.
Bu ise Ekim Ayı’ndan itibaren çok cid- di tutarda gelir kaybı yaşamamıza neden olacaktır. Şimdiden bunun önlemini almamız gerekmektedir.
Hayırlı haftalar diliyorum.