15 EYLÜL 2019 PAZAR

Talepler...

17 Mayıs 2019 Cuma 19:44
ÖZEL Halk Otobüsü sektörü olarak gerek maliyetlerimizi düşürmek, gerekse gelirlerimizi artırmak amacı ile İBB veİETT nezdinde uzun zamandan beri bekleyen taleplerimiz vardı. Bu taleplerimizin değerlendirmeye alınması ve çözümü için hızlı bir şekilde adımlar atılması elbette çok olumlu gelişmeldir. Bu nedenle, gerek İBB ve gerekse de İETT yönetimine teşekkürlerimi arz ediyorum. 
Bu taleplerin büyük oranda karşılanması, kısa vadede sıkıntılarımızın hafiflemesi açısından önemli katkısı sunacaktır. Ancak, sektörün geleceğiyle alakalı olarak ve sürdürülebilir bir finansman sistemine kavuşturulması açısından yapılması gereken temel düzenlemelerde bulunmaktadır. Hem sektörün geleceği, hem de toplu ulaşımın daha nitelikli ve etkin hale getiril- mesi, ileride minumum sorunla karşılaşmak açısından mutlaka yepyeni bir ÖHO İşletim sistemine acilen ihtiyaç vardır.
Kurumsal işletmeciliğe geçiş için sektörün profesyonel yönetim sağlamak açısından konunun masaya yatırılarak, ken- tin ihtiyaçları çerçevesinde konuşulması ve sistem üretilmesi gerekmektedir.
Tarife sistemi, seyahat kartları uygulamaları sorunludur ve sürekli olarak geliri düşürmektedir. Usulsüz ve haksız kart kul- lanımı zirveye ulaşmıştır. Ücretsiz yolculuk sayısı istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Otobüs hat ağının ana taşıma sistemleriyle entegre bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Öğrenci abonman akbili aylık 40 TL.’ye indirilmiştir. İBB eski ve yeni tarife arasındaki farkı ödese bile gelirimizi düşürecek başka sorunlar ortaya çıkacaktır. Kontürlü İstanbulkart kullanan öğrenciler cazip olduğu için abonman karta geçtiklerinde gelirimiz çok ciddi oranda düşecektir. Öğrenci abonman kartın bede- linin düşürülmesi usulsüz kullanımı teşvik edecektir ve abonman akbil fiyatının düşük olması insanları “Öğrenci” olmaya yönlendirecektir. Kısaca, sektörün desteklenme kararı ve uygulaması doğrudur. 
Ancak, gelecek açısından atılması gereken temel düzenlemelerinde sektör olarak görüş ve önerilerimiz alınarak bir an evvel yapılması gerekmektedir. Akis halde, yapılan bu olumlu çalışmalar kısa bir süre sonra yetersiz kalacak ve finansman sorunu devam edecektir. Hayırlı haftalar...