29 MAYIS 2020 CUMA

Sistemin önemi...

11 Mayıs 2019 Cumartesi 01:39
GEÇTİĞİMİZ hafta Ankara’da gerçekleşen bir Özel Halk Otobüsü şofö- rünün yasal olarak ücretsiz seyahat hakkı olan 65 yaş üstü bir vatandaşımıza karşı, asla uygun ve makul olmayan, olumsuz davranışı gündemi meşgul etti, olay haklı olarak çok tartışıldı. Sebebi ne olursa ol- sun, vatandaşlarımızın yasal haklarını kurallar çerçevesinde kullanması halinde top- lu taşıma aracını kullanan şoförün bunu engellemeye çalışması, hakaret etmesi ve- ya mukavemette bulunması asla savunulacak bir durum değildir. 
Bu olay da hem kamu otoritesi, hem de ÖHO sektörü açısından çıkarılacak çok önemli dersler bulunmaktadır. Olayın mü- sebbibini cezalandırmak tek başına soru- nu çözmeyecektir. Önemli olan etken sebepleri doğru tespit ederek, bataklığı kurutacak çözümler bulmaktır. 
Hani güzel bir söz vardır; “Bir musibet bin nasihatten evladır” derler. 
Nüfusu en yoğun olmasına rağmen bu tür tartışmaların minimum olduğu yer İstanbul’dur. Bunun sebebi ise İstanbul’da Elektronik Ücret Toplama Sistemi çerçevesinde her yolcunun elektronik kart kullanmasıdır. Vatandaşımız yasalarla tanın- mış hakkını elektronik kartla kullandığı için şoförle muhatap olmamakta, bu ise tartışma ve kavga gibi olayların olması riskini ortadan kaldırmaktadır. Yani; elektronik ücret toplama sistemi yolcu ile şoför arasındaki yaşanan ve yaşanacak olan sorunları önlemekte ve çözmektedir.
Ankara’daki olay çok ekstremdir. An- cak, istisnai de olsa olumsuz davranışların yayılma etkisi yüksek olduğu için Özel Halk Otobüsleri sektörü yapısı açısından bundan zarar görmektedir.
Araçta nakit kabul edilmesinin yanın- da, gelirlerin sürekli düşmesi,  bireysel işletmecilik, ekonomik nedenlerle niteliksiz eleman istihdamı diğer nedenlerdir. 
Dünya’nın her yerinde işin doğası gereği kentiçi toplu taşımacılık kurumsal yürütülen ve yürütülmesi gereken bir faaliyet- tir. Başka türlü uygulama ve sunumda bir standart yakalamak da mümkün değildir. 
Sonuç olarak istisnai de olsa Ankara’da ki nahoş olayı bir daha yaşamamak için, her kentimizde Elektronik Ücret Toplama Sistemi zorunlu hale getirilmelidir.
Hayırlı haftalar diliyorum...