19 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

Gelişmeliyiz...

2 Şubat 2019 Cumartesi 16:11
ÖZEL Halk Otobüsü Sektörünün gelişerek, ihtiyaçlara göre dönüşememe sinin nedenlerinden biri alışkanlıkları de vam ettirmek ısrarıdır. Gelişmenin ve yenileşmenin önündeki en dirençli settir alışkanlıklarımız... 
Her şey değişiyor, insanların ihtiyaçları ve talepleri günün şartlarına göre farklılaşıyor. Biz değişim ve dönüşüme  direni yoruz.  Alışkanlıklar öyle körleştiriyor ki  bizi geriye bırakıp, yaşadığımız sorunlara neden olduğunun farkına varamıyoruz.
Alışkanlıkları inatla sürdürmenin verdiği zararı rakipler veremiyor.
İnsanları geliştirmenin yolu eğitimdir. Eğitim geliştirir, hatalarını en aza indirir. 
Yaptığımız kamu hizmeti. Aksamaması, hizmet alanların mağdur olmaması için uymamız gereken kurallar. Bunlar zamanla değişebilir. Uyulmaması halinde, doğal olarak otorite yaptırım uygular. Yap tırım gerekliliği, yöntemi, azlığı-çokluğu her zaman tartışılabilir, tartışılmalı. An cak, eğitimin hataları azaltılabileceği, ku rallara uyum sağlanacağı benimsenmeli. 
Alışkanlıklarımız bizi yönetiyor ve kurallara direniyoruz. Kuralların ihtiyaç olup olmadığını, yanlış-eksik tarafları, bu alışkanlıklar nedeniyle tartışamıyoruz.
İstanbul’un özel şartlarında işimizi eksiksiz yapıldığını iddia edemeyiz. Önemli olan bunun farkında olup olmadığımızdır. 
İşletme körlüğü denilen, insanı statikleştiren hastalık, farklı düşünmemizi, yeni şeyler yapmamızı, fikir ve proje üretmemi zi engeller. Öyle körleştirir ki “şimdiye dek yaptıklarımız doğru olsaydı, bugün bu durumda olmazdık” tespit ve eleştirisini  yapmamızı bile engeller. Çok önemli bir  hizmet icra ediyoruz ve bunda Şoförlerimiz temel faktör. Yoğun insan ilişkisi, trafik ve zaman baskısı, rekabet ve ekonomik şartlar bizim şoförlerimizi bezdiriyor. 
Bu nedenle onlar için mutlak kapsam lı, doyurucu eğitim, motivasyon ve sosyal etkinlik programları yapmak gerekiyor.
Eğitimin gerekliliği ve maliyeti gibi anlamsız konuları tartışma yerine, kapsamı, kalitesi ve konuları konuşmalıyız.  
Şoför eğitimleri sadece şoförlerin gelişimi için değil, sektör imajı ve olumsuz algıları silmek için de gerekli. 
Eğitim daha fazla önemsemeli ve kendimiz için bir an evvel başlamalıyız.