18 HAZİRAN 2019 SALI

Toplutaşıma Kurulu!..

7 Ekim 2018 Pazar 23:13
OLDUKÇA yerinde olduğuna kanaat getirdiğimiz 3.09.2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ulaşım koordinasyon merkezi toplantısında alınan kararla İstanbul’da toplu taşıma kurulu oluşturulmasına gidilmesi, gerçekten yerinde ve bugüne dek alınması gereken önemli bir karardır.
Alınan bu kararla oluşturulması düşünülen kurul önemli görevleri daha hızlı yapılmasına vesile olabilir.
Aslına bakılırsa bunun çok önce hayata geçirilmesi bekleniyordu. 
hatırlayacağınız gibi bu konu ile ilgili 2012 yılında alınan bir karar var. O zaman alınan bu karar gereği, söz konusu edilen bugünkü kurul o zaman oluşturulmuştu.
Ne yazık ki bu kurul aktif çalışmadı. Şimdi bu karar genişletilip, tekrar gündeme taşınarak oluşturma kararı alındı. 
İstanbul’da ve diğer illerde özel halk otobüsleri sorunlarının çözümü için mutlaka idareyle bir araya gelinmesinin gereği kaçınılmaz bir zorunluluktur. 
mutlaka bu biraraye gelme gerçekleştirilmeli. Hizmet işleyişi ve sorunlar istiele alınarak diğer taşıma modları ile beraber, ortak mutabakat sağlanmalı.
Bu mutabakatta talepler ortaklaşmalı artı ve eksiler birlikte tartışılmalı ve karar arifesi istişare edilerek netleşmesi sağlanmalı. Böylelikle sorunlar daha rahat çözüleceği görülecektir. 2012’de kurul oluştu ğunda öğrenci farkı için alınan o zamanki 15 kuruşlar bu kurulda istişare edilerek hayata geçtiğini hatırlatmamız yeterli olur. 
Yani bu kurulun çalışmalarda çok faydalı olacağını ve sorunların daha kolay daha hızlı ve istişareyle çerçevesi çizilmek suretiyle çözüleceğine inanıyorum. 
Bu kurul fiilen çalışmaya başladığında, İBB İETT İstanbul Otobus A.Ş. özel halk otobüsleri ve diğer taşıma modları, hep birlikte istişare ederek kararlar alacaklar..
Yetki ve görevleri belirlenen bu kurul,  sorunları hem daha kapsamlı ve bütüne şamil, hemde daha ayrıntılı çözümüne giden yolu açabilecektir. 
Önümüzdeki günlerde Özel halk Otobusleri yönergesinin ceza skalası maddesinin görüşülmesi Seyahat kartları yönet meliğinin revizesi gibi bir çok sorun bizi bekliyor. inşallah olumlu sonuçlar alarak bu sorunlarımızı hızlı şekilde çözeriz...