26 MAYIS 2019 PAZAR

Sübvansiyon...

14 Eylül 2018 Cuma 21:32
ÖZELLİKLE son bir yıllık süreçte mey- dana gelen maliyetlerdeki aşırı artış, ücret ve indirimli yolculuk sayılarının sürekli yükselmesi, Özel Halk Otobüsü İşletmecileri olarak bizleri işi sürdürme nokta- sında ciddi sıkıntıya soktu. Yakıt ve otobüs fiyatlarındaki aşırı yükselme de borçlarının artmasına neden oldu. Özel Halk Otobüsleri satılamaz hale geldi. Geliri nispeten yüksek olan az sayıdaki gruplarda borçlarını ödeyemez duruma düştü. Geçtiğimiz Ağustos’da hem yaz mevsimi, hem de çok uzun Bayram nedeniyle gelir dip yaptı.  
Yolcu taşıma tarifelerindeki artış en son 01.07.2017 tarihinde olmuştu. O tarihten sonraki maliyet artışlarını işletmeciler ceplerinden veya borçlanarak karşıla- yarak hizmeti yerine getirdiler. 
İBB mevcut tarife sistemiyle Özel Halk Otobüsü İşletmeciliğine sürdürülebilir bir finansman sağlayamayacağını tespit ederek farklı bir finansman modeli önerdi. İBB ve ÖHO temsilcileri bu konuda yo- ğun mesai harcayarak “ÖHO Sübvansiyon Modeli” üzerinde anlaşmaya vardılar. Ödeme için, grup bazında ve gelirin gideri karşılama oranlarına göre bir katsayı belirlendi. Aylık olarak taşınılan yolcu sayısı toplamı bu katsayı ile çarpılarak destek yapılması konusunda mutabakata varıldı. 
Konu İBB Meclisi’nde karar altına alın- dıktan sonra uygulamaya dönüştürülecek. 2018’in 8 aylık gelir verilerine ve mevcut araç başına aylık yaklaşık maliyete bakıldığında araç başına aylık olarak sağlanacak sübvansiyon yeterli görülmeyebilir. Ancak, mevcut tarife sistemiyle de gelir gider arasındaki farkı karşılamak zor alacak. Reel durumdan hareket edilerek yolculuk başına bir destek sağlanması sistemi başlangıçta normal karşılanmalıdır. İlerleyen zaman içinde cari olan maliyet rakamlarına ve İBB imkanlarına göre sağ- lanan destek miktarının gözden geçirilmesi her zaman mümkündür.
Şartlar, sürdürülebilir bir finansman oluşturulabilmesi için Özel Halk Otobüslerine kamu desteğini zorunlu hale getirdi. Bu nedenle, “ÖHO Sübvansiyon Siste- mi”nin oluşturulmasında emeği ve katkısı geçen her kurum, yetkili bürokrat ve şirket temsilcilerine sektörüm ve esnaf adına teşekkür ediyorum. Sektörüme hayırlı, kazasız ve belasız bir hafta diliyorum.