18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ

Sistem ihtiyacı...

11 Mayıs 2018 Cuma 22:34
KENTİÇİ toplu taşımacılığında metro gibi an taşıma sistemleri yaygınlaştıkça sektörün diğer önemli ayağı olan lastik tekerlekli sistemde çok doğal olarak işletme alanı daralmak- ta ve yolculuk sayısın da ve otobüs başında gelir azalmaktadır. Yapılan incelemede özellikle, biletçilerin kaldırıldığı 2011 yılından bu tarafa, Özel Halk Otobüsleri’nde ve bazı bölgelerde çok belirgin bir yolcu ve hasılat azalması gözlenmek tedir. Bu durum gayet tabi gelir-gider dengesini de bozmuş ve artarak devam eden gelir yetersizliği sorununa neden olmuştur.
Elbette, gelir azalmasında tek sorun ana taşıma sistemlerinin yaygınlaşması değildir. Hep ifade ettiğimiz gibi ücretsiz yolculuk ve indirimli yolculuk kapsamının genişletilmesi ile bu yolculuk sayılarının bir türlü kontrol edilememesi, usulsüz kart kullanımının yaygınlaşması diğer önemli nedenlerdir.
Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nun Üsküdar-Ümraniye ayağının hizmete açılması ile birlikte bu iki nokta arasında hizmet veren otobüs hatları olumsuz etkilenmiş ve diğer kalan etabın tamamlanmasıyla birlikte birçok otobüs hattı tamamen işlevsiz hale gelecektir. 
Üsküdar-Ümraniye Metrosu’ndan olumsuz etkilenen İOAŞ’a bağlı araçların çalıştığı hatlarda daha önce ve bu hafta içinde Minibüs hatlarında kapasite düzenlemesi yapılmıştır. Bazı hatlar uzatılmış, ihtiyaç fazlası araçlar başka hatlara aktarılmıştır. Ancak, ne yazık ki, aynı kapsama giren ÖHO hatlarında İETT taleplerimize rağmen düzenleme yapmadığı gibi birçok güzergahta tek yönlü ücretsiz aktarma yapan hatlar oluşturmak suretiyle haksız rekabet oluştur- muştur. Bir esnaf grubunun mağduriyeti giderilirken diğer bir esnaf grubunun taleplerinin dikkate alınmaması, minibüslerin talepleri görüşülürken ÖHO temsilcilerinin çağrılmaması doğru ve adil değildir. Bu ayırımcılık esnaf gurupları arasında huzursuzluğa, kavgalara ve kurumlara karşı güvensizliğin artmasından başka bir işe yaramayacaktır. Özel taşımacılık türlerinin hat planlamaları yapılırken Kamu temsilcilerinin her türe eşit mesafede olması zorunlu- dur. Aksi durumda mevcut sorunlar daha da büyüyecek ve sektörde zaten iyi olmayan gidişat daha kötü hale gelecektir.
İBB adına Özel Halk Otobüslerinin hat ve kapasite planlamalarını yapan İETT Yöneticilerinin yanlış olan bu durumu düzeltmelerini ve düzenlemeden önce görüşlerimizi almalarını talep ediyorum. Netice itibariyle üstlendiğimiz görev bir kamu faaliyetidir ve aslolan kaliteli ve aksamadan yürütülmesidir. Biz ÖHO temsilcileri olarak buna hep dikkat ettik, önemsedik ve bundan sonra da bu olumlu anlayışımız devam edecektir. Bizim İstanbul halkına karşı bir görevimiz var ve bunun en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Hayırlı haftalar diliyorum.